Raskere og raskere mobilnett

Raskere og raskere mobilnett

Trafikken øker i bredbåndforbindelsene som følge av økt forbruk av video og nedlastinger. Derfor må mobilnettene også tilby høyere hastigheter.

Nylig kunne mobiloperatøren 3 Scandinavia melde at de i løpet av første halvår vil kunne tilby abonnenter i Sverige og Danmark nedlastingshastigheter på inntil 21 megabit per sekund. Løsningen er basert på Ericssons RBS6000, som er en familie basestasjonsradioer som kan håndtere de forskjellige mobilbåndene – GSM, WCDMA, HSPA og LTE (se egen ramme for forkortelser).

I dagens Norge tilbys vi i 3G-nettene datahastigheter på opptil 3,6 megabit per sekund nedlasting ved hjelp av HSDPA. I løpet av året kan vi regne med at vi får mulighet til tilsvarende hastigheter fra oss med HSUPA, og vi kan vente oss høyere HSDPA-hastigheter etter hvert. Operatørene vil ikke ut med nøyaktig når de vil lansere hva.

Flere generasjoner

I mobilbransjen finnes det myriader av forkortelser og standarder. For å gjøre det noe enklere å forstå, ble «generasjon» innført som et forklarende begrep: Første generasjon var de analoge mobilsystemene. Andre generasjon er de digitale, i Europa og størstedelen av resten av verden utgjøres det av GSM, som har sine utvidelser GPRS og EDGE for høyere datahastigheter.

Tredje generasjon utgjøres av UMTS, Unified Mobile Telecommunications System, som standardiseres av 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Utvidelsene HSPA og LTE skal sørge for høyere datahastigheter. Fjerde generasjon er ikke formelt spesifisert, men bransjen er stort sett enig om at 4G skal kunne by på datahastigheter over 100 megabit per sekund, opp til en gigabit per sekund.

Noen synes ikke særlig om å gjøre ting for enkelt, så derfor har de innført brøker i generasjonsangivelsene, som 3,5G og 3,75G, eller nye begreper som «Turbo 3G». Hastighetene for Turbo 3G kan hos enkelte være nede i 0,5 megabit per sekund, så hva betegnelsen blir på HSDPA-forbindelser som håndterer inntil 14,4 megabit per sekund og HSUPA med inntil 5,76 megabit per sekund, kan vi bare spekulere i.

LTE fortsatt 3G

Joda, vi har sett LTE omtalt som 3,9G. I grunnen ikke så merkelig all den tid LTE skal kunne håndtere inntil 100 megabit per sekund, som er nettopp hva det er vanlig å regne med at 4G skal operere med. Men LTE er altså en videreutvikling av 3G, altså UMTS.

LTE utmerker seg i hovedsak med to vesentlige forskjeller til tidligere mobilteknologier ved å benytte OFDMA (Orthogonal Frequency Multiple Access) hvor spekteret av radiofrekvensene deles opp i flere uavhengige bærere, og at MIMO (Multiple Input Multiple Output) benyttes som antenneteknologi.

Mens LTE for brukeren betyr høyere datahastigheter, er betydningen for operatørene bedre ytelse, nettverk som vil være enklere å bygge og administrere og nettverk som i sin helhet er basert på IP. Med LTE vil også tale være data i form av IP-pakker, altså IP-telefoni.

Mobile begreper

GSM

Global System for Mobile communications. Den mest utbredte standarden for mobilkommunikasjon med rundt 82 prosent av det globale mobilmarkedet ifølge GSM Association.

GPRS

General Packet Radio Service. Pakkeorientert datatjeneste i GSM-nett, hvor det bruker tidsmultipleksing (TDMA) i ledige kanaler med hastigheter opp til 114 kilobit per sekund.

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution. Ved bedre utnyttelse av GSM-kanalene blir ytelsen inntil tre ganger raskere enn GPRS.

UMTS

Unified Mobile Telecommunications System. Spesifisert og administrert av International Telecommunications Union. 3G-standard med global utbredelse, men ikke den eneste 3G-standarden. Teknisk basert på WCDMA.

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access. Radiogrensesnittet som benyttes i UMTS.

HSPA

High Speed Packet Access. Fellesbetegnelse for HSDPA og HSUPA som benyttes for å spesifisere at det er tale om henholdsvis nedlasting og opplasting. Spesifikasjonene tilsier maksimalhastigheter på henholdsvis 14,4 og 5,76 mbps.

LTE

Long Term Evolution. Videreutvikling av UMTS som spesifiseres og utvikles av 3GPP. Beskrevet i 3GPP Release 8, som nå er «frosset» og dermed kan benyttes til å lage produkter basert på LTE, som ikke er en ferdig definert standard.

LTE Advanced

En foreslått utvidelse av LTE for å utvikle fjerde generasjons mobilnett med hastigheter opptil en gigabit per sekund.

Les om:

Telekom