Rendyrket 4G fra Ice?

Rendyrket 4G fra Ice?

Ice har satt i drift et 4G-testnett kun for dataoverføring.

Ice har til nå vært tilbyder av internett via det gamle NMT-frekvensbåndet på 450 MHz. Men etter at de i vinter vant i frekvensauksjon og utkonkurrerte blant annet Tele 2, ser de ut til å være på full fart inn i mobilnettene.

Nå har selskapet åpnet testnett i Oslo, med nettdefinisjonen "24206". Nettet er å finne mange steder i Oslo nå – blant annet på vårt hjemmekontor på Sørenga. Det er et rent LTE-prøvenett uten 3G og 2G. Det går fram av identifikasjonen der bare LTE kommer opp. Hadde 3G vært med, ville det syntes slik det gjør for Telenor, NetCom og Tele2.

Det var i går ikke mulig å få noen kommentar fra Eivind Helgaker i Ice som befant seg på reise, men testnettet taler sitt ganske tydelige språk. Her dreier det seg kun om 4G/LTE. Sannsynligvis i første omgang til kun dataoverføring. Kanskje med Volte-basert IP-telefoni når den blir moden sannsynligvis neste år.

Tre måneders taushet

Det er nå tre måneder siden Telco Data (som i likhet med ICE er eid av Access Industries) uten at selskapene har sluppet ut noe om sin utbyggingsstrategi. Trolig fordi det pågår forhandlinger med Tele2 om nettsamarbeid og utleie. Testnettet forteller oss imidlertid at CDMA-nettet til ICE trolig vil bli erstattet av 4G/LTE.

En opsjon Access Industries har er vitterlig å bruke litt av den digre frekvenspakken på 800,900 og 1800 MHz båndet i samspill med det de har på 450 MHz-båndet i første omgang til et rent datanett med utspring i de 100.000 kundene i ICE og så leie ut mye av den enormt store ledige kapasiteten de har til Tele2. En slik løsning er iallfall den minst forpliktende overfor Tele2 sett fra Access Industries side. Så spørs det om Tele2 vil nøye seg med en leieavtale. Det kan de saktens få hos flere.

Les om:

Telekom