Russisk arrest i Telenor-aksjer

Russisk arrest i Telenor-aksjer

Telenor tar sterk avstand fra russisk arrest i Vimpelcom-aksjer. - Skandaløst, sier konserndirektør Jan Edvard Thygesen.

Telenor fikk mandag vite gjennom en pressemelding som skal være sendt ut av Farimex Products at en sibirsk apelldomstol i Omsk skal ha utstedt en ordre om arrest i Telenors og Altimos aksjer i Vimpelcom.

- Dersom dette stemmer er det en skandaløs beslutning som vi vil bruke alle tilgjengelige midler for å få omgjort, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i Sentral- og Øst-Europa, i en pressemelding.

Med utgangspunkt i en domsavgjørelse de oppnådde i Khanty-Mansiysk i august i år, har Farimex åpenbart klart å få en domstol i Omsk til utstede en arrestordre, ikke bare i Telenors Vimpelcom-aksjer, men også i Altimos Vimpelcom-aksjer, til tross for at domstolen i Khanty-Mansiysk ikke holdt Altimo ansvarlig for noen skadeserstatning.

Ingen grunn

Khanty-Mansiysk-retten holdt utelukkende Telenor ansvarlig for å ha påført Vimpelcom en påstått forsinket tilgang til det ukrainske mobilmarkedet og dømte Telenor til å betale Vimpelcom 2,8 milliarder dollar i skadeserstatning. Telenor anser dommen som absurd og saken som fullstendig grunnløs og har anket avgjørelsen. Anken skal etter planen opp for høring i retten i Omsk 18. november.

- Vi ser absolutt ingen grunn til at retten i Omsk skal ta noen arrest i Telenors Vimpelcom-aksjer forut for ankehøringen, sier Jan Edvard Thygesen.

Han mener tidspunktet for arrestordren og det faktum at Altimos aksjer er inkludert, tyder på at det har vært andre motiver for arresten.

- Vi anser dette som nok en konstruert rettsavgjørelse regissert av Alfa. Vi ser allerede medieoppslag som antyder at arresten er ment å skulle hindre Alfas kreditorer fra å få tilgang til Alfas aksjer. Skulle dette være riktig, vil det kunne begrense andre russiske selskapers mulighet til å ta opp lån i internasjonale banker i mange år framover. Vi føler oss sikre på at russiske myndigheter umiddelbart vil se nærmere på denne saken, sier Thygesen.

Telekom