Samordner for den typisk norske

Samordner for den typisk norske

Samordnet kommunikasjon fra Alacatel-Lucent baseres på det beste fra data og tele, kombinert med nytt maskineri og nye kommunikasjonsteknologier.

Samordnet kommunikasjon eller Unified Communication er drivkraften for Alcatel-Lucents nye løsninger. Målgruppen er typisk norske virksomheter. Hensikten er å nytte alle former for kommunikasjon for å nå de ansatte mest mulig effektivt. Grunnen er at mer enn halvparten av de ansatte er alle andre steder enn på pulten sin.

Alcatel har lang erfaring med integrerte tjenester. Da ISDN (Integrated Services Digital Network) ble et krav var Alcatel klar til å levere. På OL i Lillehammer ble de første løsningene benyttet.

- Alcatel kapret 50 prosent av markedet, hevder Tore Evensen, markedsdirektør i Alcatel-Lucents nord-region.

Etter at franske Alcatel slo seg sammen med amerikanske Lucent for rundt to år siden, oppsto det en kjempe på nettverk og bedriftskommunikasjon.

Kryptert

- For bedriftskommunikasjon har ikke Lucent hatt så stor påvirkning med unntak av datasikkerhet, fortsetter Tore Evensen.

Utenriksdepartementet har valgt å satse på Microsofts programvare på alle utestasjonene.

- Vi var den eneste som kunne levere kryptert tale helt frem til medarbeiderne, fremhever Tore Evensen.

Skal man tro statistikken er Alcatel-Lucent størst på tale i Norge med rundt 25 prosent markedsandel. Det er leveranser til de store oljeselskapene som bidrar. 120 partnere sørger for å levere. Nå er det påvirkning fra de sosiale applikasjonene på internett som bidrar til den videre utviklingen.

Kommunikasjonsfundamentet drar nytte av erfaring og teknologi fra tele og datakommunikasjon, koblet med krav fra yngre brukergrupper og ny teknologi. Det gir et grunnlag som alltid skal virke med felles administrasjon for alt utstyr, og hvor det ikke sløses med unødvendig energiforbruk.

Applikasjonene skal håndtere kundekontakt, samordnet kommunikasjon og tjenesteorientert arkitektur.

På radaren

Samordnet kommunikasjon er på radaren til 72 prosent av amerikanske og europeiske virksomheter, ifølge analysefirmaet Forrester.

16 prosent har allerede tatt det i bruk. Ytterligere 20 prosent er i ferd med rulle ut det nødvendige, 36 vurderer hvordan samordnet kommunikasjon skal nyttes best mulig, mens resten ikke har tatt stilling.

Tale er fortsatt grunnpilaren som skal kombineres med kontorapplikasjoner og forretningsapplikasjoner. Derfor har Alcatel-Lucent forberedt seg i mange år.

De var tidlig ute med tale over ip, så tidlig at telefonapparatene var helt stille. Alcatel måtte lære at det måtte være noe sus i røret, ellers ville brukeren tro at telefonen ikke virket.

- Vi har en egen suite med programvare for Unified Communication, fremhever Tore Evensen.

Suiten kalles BICS, Business Integrated Communication Solution og omfatter samordnet kommunikasjon, kontaktsenter, løsninger for IBM og Microsoft kontorsystemer, tilkobling til forretningssystemer fra eksempelvis Oracle og SAP, samt felles administrasjon.

Tre grupperinger

Alcatel-Lucent ser behovet for samordnet kommunikasjon som tre grupperinger; for kontoret med inntil 100 ansatte, for de aller største konsernene med mer enn 1000 ansatte og for den typiske virksomhet.

BICS retter seg mot de med hundre til tusen brukere. Løsningen for samordnet kommunikasjon og kontaktsenter som begge betegnes Omnitouch, legges inn på en industristandard tjenestemaskin.

- Vi tar en IBM server og legger alle programvareproduktene inn på den. Maskinen er testet for å håndtere tusen samtidige kommunikasjoner, sier Kai Nordtømme, sjef for forretningsutvikling i Alcatel-Lucent.

SIP, Session Initiation Protocol, benyttes for digital kommunikasjon. Denne protokollen er et kompromiss for å håndtere tale digitalt.

- Våre telefonapparater er dualmode. De kan kjøre SIP og vår proprietære protokoller for bedre tale, forklarer Kai Nordtømme.

BICS omfatter programvaremoduler for telefoni, konferanser, mobiltelefonbruk, meldingstjenester, sentralbord og kontaktsenter. Administrasjonsfunksjoner omfatter styringskonsoll med samordning av tilgang og telefoni.

Programvare

For kontakt mot IBM og Microsoft benyttes Web-tjenester, XML og CSTA (Computer Supported Telephony Application) via programvaren My Instant Communicator.

For sikring av data benyttes speilet lagring.

- Det er raskt å komme i gang. På en time er mye oppnådd, hevder Kai Nordtømme.

IBMs tjenestemaskiner er ikke de eneste. Også utvalgte modeller fra Hewlett-Packard kan benyttes. Har kunden en av disse, er det bare å legge inn de nødvendige programvaremodulene i BICS.

Programvaren benytter virtualisering fra Vmware på toppen av Red Hat Linux. Det er kontaktsenteret og programvaren for samordnet kommunikasjon som virtualiseres.

Selv om tjenestemaskinen administrerer 1 000 telefonsamtaler makter den ikke mer enn 50 samtidige samtaler mot kontaktsenteret.

Mot Microsoft integreres talekontroll i Outlook. Office Communication Server brukes som "Softphone" med tale i BICS. Kontaktsenteret integreres med Microsofts kundepleie Microsoft CRM.

- Når jeg er på reise benytter jeg mobiltelefonen som min fasttelefon, forklarer Kai Nordtømme.

Ifølge testlaboratoriumet Miercom er My Instant Communicator solid og intuitiv. Brukere kan administrere kommunikasjon med felles betjening for alle apparater, IP-telefoner, pc-er og lomme-pc-er med Microsofts Windows.

Les om: