Selvbetjent helse om ni år

Selvbetjent helse om ni år

I 2020 kan du få en legekonsultasjon gjennom videokonferanse hjemme i din egen stue skal vi tro analysebyrået Global Futures and Foresight.

Det er vanskelig å se for seg en enorm utvikling innen it-relaterte helsetjenester med dagens milliardkutt, sykehusnedleggelser og it-trøbbel i bakhodet.

På startplass

Rapporten fastslår at teknologi kommer til å revolusjonere forholdet mellom helsevesenet og pasienter de nærmeste årene.

- Stadig flere nordmenn bruker internett for å finne informasjon om helse og sykdom samt dele erfaringer med andre i samme situasjon. De siste årene har vi også begynt å se mer digital kommunikasjon mellom bruker og helseapparat og fritt sykehusvalg er også en del av dette bildet. Likevel er vi bare i startgropa, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Fremtidsrapporten hevder at problemer som budsjettkutt og og gjeldskrise vil bane vei for nytenkning og innovasjon som vil endre måten vi mottar helsetjenester på.

Endringer som kan bli en realitet er blant annet legebesøk via videokonferanse, og arbeidsstasjoner som måler blodtrykket og skanner øynene for sykdomstegn. Hvis selvbetjeningen får fotfeste tror Lindgren at Norge vil ta del i utviklingen.

Vil påvirke Norge

- Norge er langstrakt og tynt befolket i forhold til mange andre land, noe som gjør det ekstra utfordrende å tilby like gode helsetjenester til alle innbyggere overalt i landet. Derfor er det grunn til å tro at trenden med selvbetjening også gjelder oss, sier han i en pressemelding.

Han understreker at en vellykket overgang til mer selvbetjente helsetjenester krever klarsynte beslutningstakere, et omfattende og langsiktig samarbeid mellom helsesektoren og it-bransjen og at man er villig til å lære av andres erfaringer fremfor å sitte i siloer.

– Samhandling og informasjonsutveksling er viktige nøkkelord, og det stiller krav både til teknologi og ikke minst holdninger, kultur og vilje til samarbeid i helsesektoren. I tillegg må det selvsagt tilrettelegges for enkeltgrupper, som eldre med lave teknologiske ferdigheter, slik at ingen faller utenfor i fremtidens helse-Norge, sier Lindgren.

Dumt å vente for lenge

Christine Bergland, divisjonsdirektør for Ehelse og it i Helsedirektoratet er en av dem som ønsker å sette fart på sakene.

- Det vil være en endring i rollene for både pasienter og leger. Det tar tid. Men samtidig kan vi ikke vente til løsningene og menneskene er modnet. Ved å tvinge frem innsyn vil det også øke kvaliteten betraktelig, sier hun.

Telekom