Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)/Kjetil Ree/Telenor

VEL FORLIKT: Gunn Wærsted og Sigve Brekke bedyret i går ingen personlige konflikter, bare saklig uenighet. Foto: Erlend Bjørtvedt (CC BY-SA 3.0)/Kjetil Ree/Telenor

Sigve Brekke har styrket sin posisjon

Styrelederen i Telenor Gunn Wærsted har tidligere i høst bedt Sigve Brekke gå. Nå har han imidlertid hennes fulle tillit. Hvorfor ga ikke deres samstemte pressekonferanse onsdag svar på.

Da gjenstår strengt tatt bare to forklaringer. Enten har det kommet nye opplysninger som har fått Gunn Wærsted til å endre holdning, eller så har hun bøyd seg for et flertall i styret. Alt tyder på det siste. Det har vært en maktkamp. Den vant Brekke. Wærsted er svekket. Om det er de fleste kommentatorer nå enige.

På pressekonferansen bekreftet Wærsted at hun hadde bedt Brekke gå, men understreket også flere ganger at de to ikke hadde noen personlige motsetninger. Det dreier seg om uenighet i flere saker.

Kryptisk

De to topplederne la ikke skjul på at det hadde vært uenigheter, men ville ikke konkret si hvor det var skoen trykket mest. De avviste at det dreide seg om synet på de strategiske hovedlinjene for selskapet som styret har vedtatt denne uka.

Alt tyder på at det er ulike vurderinger av Sigve Brekkes håndtering av sponsingen av politi og militære i Bangladesh som har skapt uenigheten og også den mediestormen vi nå har sett.

Den eneste andre saken de har nevnt er en sak omkring økonomisk kriminalitet der også de bekreftet at Økokrim er orientert.

Wærsted sier at uenigheten ikke er knyttet til en enkelt sak.

– Diskusjonen med Sigve om hans stilling har vært forankret i styret, sier Wærsted, men benekter ikke direkte noen av lekkasjene.

– Det har vært en uenighet i styret knyttet til konsernsjef Brekke. Denne diskusjonen har pågått over noe tid, men som dere har hørt, er styret nå samlet i vurderingen av at han fortsetter som konsernsjef, fortsatte Wærsted.

Millionsponsing

Ifølge Telenor avdekket internrevisjonen 11 sponsorater i 2016 som de mener kan være i strid med selskapets retningslinjer. Disse sponsoratene til politi og forsvar i Bangladesh beløper seg til totalt 6,2 millioner kroner. Av disse er 750.000 NOK knyttet til ulike sponsorater til politimyndighetene i Bangladesh.

Det kom også fram på pressekonferansen at Brekke ikke varslet daværende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas da uregelmessighetene i Bagladesh først kom for dagen i 2013.

- Selskapet har nulltoleranse for korrupsjon, Men det betyr ikke at det ikke har vært eller vil komme hendelser, sa Wærsted.

Pressekonferansen var et forsøk fra styreleder og konsernsjef på å skape ro i rekkene. Om de lykkes gjenstår å se. Saken har skadet Telenor. I går sank aksjen med to prosentpoeng.

Telekom