Sjekk ut denne 80-åringen

Sjekk ut denne 80-åringen

«Riks» er kanskje ikke like sprek som hun en gang var, men står da fortsatt stødig her og der.

Den anerkjente norske telefonkiosken, populært kalt Riks, fyller 80 på denne dag.

Den første Riks ble satt opp ved Den norske Amerikalinje i 1933, ved Akershuskaia i Oslo.

I storhetstiden, det vil si 70- og 80-tallet, fantes det opp mot 6000 slike bokser der man kunne ringe mot å putte på riksdaler, men nå er det rundt 200 igjen etter at mobiltelefonen har gjort sitt fremtog.

100 av telefonkioskene ble fredet i 1997. Blant disse finner vi som seg hør og bør boksen ved Akershuskaia.

Frapperende enkelt

Telegrafvesenet, i disse dager kjent som Telenor, utlyste 5. mai i 1932 en artkitekturkonkurranse. 93 forslag kom inn, vinneren ble trukket på denne dag. Det var arkitekt Georg Fredrik Fasting i Bergen som tegnet boksen.

Juryen kunne si følgende: «Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men kan også den foreslåtte ophengning godkjennes. Døren må slå utad.»

Fastings ringeboks er innlammet i DOCOMOMOs (Documentation of Modern Monuments) liste over moderne designikoner.

Feirer med utstilling

Telemuseet feirer jubilanten som museer best gjør, med utstilling. Utstillingen kalles «RIKS-samtale i fin form» og står ut året..

- Den røde telefonkiosken har gjennom 80 år vært Norges mest fullkomne funkisbygning, og den har stor verdi som del av vår felles estetiske og historiske bevissthet. Likevel står telefonkiosken i fare for å miste det mest grunnleggende prinsippet ved funksjonalismen: Et likeverdig forhold mellom form og funksjon!, påpeker kurator Hege O'Wiidt via en pressemelding.

- Med denne utstillingen ønsker vi å inspirere både barn og voksne til å tenke ut nye, spennende bruksområder for designikonet, til nytte og glede for kommende generasjoner. I skjæringspunktet mellom god design, humor, minner og visjoner, vil kanskje nye, spennende fremtidsperspektiv dukke opp for både telefonkiosken og hatten.

Feires gjerne 4. mars

Wikipedia skriver at telefonkiosker som fenomen ble vanlige rundt 1910. En av de første standardiserte variantene var British Post sin røde doning, kalt K1, som står for Kiosk 1, fra 1920. K2 kom i 1930. Det var rundt 1970 at trenden med åpne kiosker begynte å slå an.

Av Riks-kuriosa kan nevnes de mange forsøk på å sette rekorder relatert til boksen. Den norske rekorden ble ifølge Guiness rekordbok satt i Narvik i 1993, da 20 personer over 18 år moste seg inn i det lille arealet.

Riks-entusiastene foretrekker å feire boksen på de de kaller «telefonkioskens dag», 4. mars.

Telekom