Skal han fusjonere med Telia Danmark?

Skal han fusjonere med Telia Danmark?

Alt tyder på at Baksaas og Telenor kjemper for en storfusjon mellom Telia og Telenor i Danmark.

Etter uttalelsene til konsernsjef Jon Fredrik Baksaas onsdag hersker det liten tvil om at det arbeides med en fusjon mellom Telenor og Telia i Danmark.

Baksaas fikk onsdag mange spørsmål om Danmark, der fortsatt nesten alle piler peker nedover. Telenor måtte igjen ty til subsidier for å få til en viss kundevekst, men taper penger på driften. EBITDA-marginen i Danmark er nede i 11 prosent, mens snittet i konsernet er 36 prosent.

Telia og Telenor har hver investert store beløp i Danmark. Telenor hele 20 milliarder kroner, mens verdien etter siste nedskrivning er 6,45 milliarder.

Det er liten tvil om at Telenor helst skulle ønske seg ut av Danmark, men problemet er at det kan ramme forholdet til de største konsernkundene, som gjerne vil at leverandøren skal ha samordnet virksomhet i alle de tre skandinaviske landene. Med en fusjon unngår begge selskapene å komme i klemma.

Et annet problem er at dersom Telia og Telenor fusjonerer og ikke som i dag bare bygger og driver nett sammen, kommer de opp i en markedsandel på omlag 60 prosent.

- De premissene vi fikk da vi inngikk nettsamarbeid i Danmark er kommet i et nytt lys etter at regulerende myndigheter i Irland og Tyskland har godkjent fusjoner. Derfor er en konsolidering ikke lenger umulig, sa Baksaas.

Mye tyder på at det alt foregår fusjonsforhandlinger og at en søknad om godkjenning ikke er langt unna.

Les om:

Telekom