- Skandaløse ringepriser

- Skandaløse ringepriser

Løftene om billigere feriemobil er ikke innfridd i Norge, ifølge Post- og teletilsynet. Netcoms Guri Wormdahl skylder på EU.

For Netcom-kunder er det blitt opp til 40 prosent dyrere, for Telenor-kunder koster det i verste fall 55 prosent mer å ringe fra Sverige til Norge.

Å ringe til og fra utlandet med mobiltelefonen skulle bli billigere. Men det motsatte skjedde i Norden. Den 15. januar i år trådte EUs forordning i kraft og Kommisjonen satte et tak på gjesting eller såkalt roaming – det vil si prisen internasjonale teleaktører avtaler seg i mellom for samtaler over landegrensene.

LES OGSÅ: Billigere norsk feriemobil

På samme tid gikk de fleste teleselskaper i EØS-området over til minutt-taksering for samtaler innenfor EØS. Det norske Post- og teletilsynet har regnet ut at dette grepet har ført til at 78 prosent av samtalelengder fra Sverige og Danmark er blitt dyrere for sluttbrukerne.

- Det er skandaløst, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet (PT). Han presenterte regnestykket for EU-kommisjonen rett før helgen.

Støtte i EU

- Det er vanskelig å plassere skyld, men det er selvfølgelig uholdbart at prisene går oppover, sier han og forteller at de nordiske tilsynene får støtte i Kommisjonen.

Jensen forteller videre at vi i Skandinavia fikk de verste tallene som en følge av EUs makspris, siden mobilkostnadene allerede var lave. Men ved å gå over til minuttprising klarte Telenor, Netcom og de andre nordiske aktørene å øke sin inntjening ytterligere.

PT har regnet ut at en samtale på ett minutt og fem sekunder koster over 55 prosent mer fra Sverige med et Telenor-abonnement og over 40 prosent mer som Netcom-kunde. PTs beregninger kan du laste ned her .

Tele2 på sin side har fortsatt med sekundtaksering og har samme pris for å ringe i Norge og Sverige. Med deres abonnement takseres samtaler i Sverige basert på sekund, og mottak av samtaler koster ikke noe.

LES OGSÅ: Tele2 og Network Norway sammen om nytt mobilnett

Steilt i Netcom

Kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl i Netcom legger det meste av skylden for deres prisøkningen på EUs forordning.

- Jeg beklager EUs beslutning, sier hun.

- Men kan ikke dere sammen med deres eier Telia blir enige om sekundprising mellom Norge og Sverige?

- Det er EU som har satt nivået og de fleste teleaktørene i Europa har valgt en minuttprising. Vi hadde gjerne sett at det var en sekundtaksering, sier Wormdahl.

- EU vil vel neppe nekte dere en sekundprising mellom Norge og Sverige?

- Vi må følger det takseringsregime som gjelder i Europa.

- Glem Europa, hvorfor kan ikke dere bli enige med deres eier om sekundprising. Dere eier jo nett i begge land?

- Nå synes jeg du er nebbete. Det er ikke nødvendigvis slik at det lønner seg for oss, sier Wormdahl.

- Så minuttprisen blir værende?

- Man kan se for seg at man lager en annen prismodell, men vi må forholde oss til de gjeldende grossistprisene, sier Wormdahl.

EU får skylda

Informasjonssjef Per Aril Melling i Telenor er noe mer ydmyk enn sin kollega i Netcom. Han innrømmer at de for enkelthets skyld har lagt seg på EUs reguleringsnivå.

- Når det gjelder Skandinavia ser vi på andre løsninger. Men 30 prosent av våre samtaler til og fra Sverige går i Telia sitt nett, så vi er avhengig av å få til avtaler med andre aktører. Når det gjelder i våre egne nett, så er det enklere å få til en annen prismodell – for eksempel per sekund. At det ennå ikke er gjort skyldes rett og slett av vi valgte den enkle modellen i første omgang, sier Melling.

Les om:

Telekom