Slik jobber Tetra med LTE

Slik jobber Tetra med LTE

Det jobbes iherdig med å få LTE til å harmonisere med Tetra-standarden. Men frekvenstilfanget drøyer i Europa.

GARDERMOEN/OSLO (Tetraforum): Sakens kjerne er at Tetra-gjengen ønsker å bli innlemmet i LTE-standarden for å kunne få rask datatrafikk også i Tetra-nettverket. Men i så fall må de først få LTE sitt standardråd til å innlemme et par krav som er spesifikke i Tetra-standarden.

For eksempel har Tetra gruppefunksjon, noe LTE-standarden ikke beskriver dags dato. Og Tetra, som nødsamband, har også en backup som handler om direktemodus, som gjør at radioer kan prate direkte med andre radioer i nærheten om Tetra-basestasjonen av en eller annen grunn skulle være utilgjengelig.

Briten Phil Godfrey, styreformann i Tetra og Critical Communications Association (TCCA), forteller at kommunikasjonen med LTE-standardrådet, kalt 3GPP, flyter godt. Kanskje også overraskende godt.

- 3GPP er veldig medgjørlige i å forsøke å finne løsninger for å få LTE inn i prosessene, særlig sett i lys av at det er seks milliarder mobilbrukere og at offentlig sikkerhet og samfunnskritisk kommunikasjon/forretningskritisk kommunikasjon (mission critical/business critical) utgjør en ganske liten gruppe sammenlignet med det, sier han til Computerworld, og legger til at gruppefunksjon og direktemodus begge nå er inne i 3GPP-prosessene.

Usikkert om rekker v12

Han forteller at 3GPP absolutt ser verdien av at LTE-standarden også harmoniserer med Tetra-utstyr.

- Jeg må være ærlig på det, da jeg først kontaktet dem forventet jeg ikke å bli tatt alvorlig, sier Godfrey og ler, før han fortsetter;

- Men de har vært veldig støttende i å prøve å få den ekstra funksjonaliteten bygget inn i standardene.

Godfrey er likevel ikke sikker på om de rekker å bli innlemmet til neste LTE-revidering, versjon 12. Alle kravene i revisjon 12 må fryses innen mars neste år. Denne kravspesifiseringsprosessen er noe 3GPP blir enige om før de går inn i detaljene og lager protokollene og standarder.

- Vi kom inn litt sent i deres prosesser. Så det er mulig at det kommer inn i versjon 13, men de prøver helt klart å få det til å skje.

Frekvenser på dagsorden

Det er verdt å merke seg at Tetra ønsker at samfunnskritisk kommunikasjon skal kjøres fra Tetras egne basestasjoner, og ikke fra basestasjoner teleoperatørene allerede har.

- Kommersielle mobiloperatører tilfredsstiller ikke kravene for samfunnskritisk kommunikasjon, i det minste ikke under sin nåværende forretningsmodell, forklarer Godfrey.

Dermed trengs egne frekvenser, 2x10 mHz, i leiet 694-790 mHz, et frekvensområde som ble ledig etter at man sluttet å kringkaste analog tv. Frekvensene i området under gigahertzen det mange som ønsker å slå kloa i, og TCCA har nå fått frekvensdebatten på den politiske dagsorden i EU.

- Kommisjonen vil forsøke å sikre at tilstrekkelig spektrum gjøres tilgjengelig under harmoniserende vilkår for å støtte utviklingen av sikkerhetstjenester, men beklageligvis er deres prosesser ganske langsomme, sier Godfrey.

I USA er øremerkede frekvenser allerede banket igjennom, kort fortalt kulminerte en prosess som har pågått siden januar 2011 i opprettelsen av First Responder Network Authority, Firstnet, som skal sette opp et nasjonalt bredbåndsnettverk for nødetatene på 2x10 mHz i 700-båndet via finansiering på 7 milliarder dollar.

I Europa er ønsket å finne harmoniserende frekvenser, det ønskes en europeisk standard for nødnett-bredbånd. Det hele er innlemmet i EU-parlamentets Radio Spectrum Policy Programme. Forslaget om å sette av frekvenser i 694-790-båndet kom på agendaen etter initiativ fra Midt-Østen og Afrika på årets World Radiocommunications Congress (WRC).

- EUs lovgivere ble tatt litt på senga, men jobber seg nå mot å diskutere det på WRC i 2015, forklarer Godfrey.

Direktemodus til besvær

Verdt er det også å merke seg at enkelte av nettverksoperatørene slettes ikke ønsker at LTE skal støtte direktemodus.

- Om den ble bygget inn i standarden og gjort tilgjengelig for allmennheten, kunne funksjonen blitt brukt til å kommunisere uten å gå gjennom operatøren. Da ville det tapt omsetning. Derfor er det ikke alle som er glade, selv om prosessen med 3GPP for øyeblikket går fint, sier Godfrey.

- Det er for øyeblikket ingen som blokkerer arbeidet, og det er et godt tegn.

Han tror deler av årsaken til dette er at enkelte av nettverksopratører ser en forretningsmulighet i å tilby tjenester rettet mot offentlig sikkerhet.

- Særlig Vodaphone er støttende, og ser åpenbart et kommersielt potensial i å tilby tjenester til brukere av samfunnskritisk kommunikasjon.

- Betyr en innlemming av tetra-krav i LTE-standarden at produsenter som for eksempel Sony MÅ bygge slik funksjonalitet inn i håndsettene?

- Det er et godt spørsmål der jeg ikke kan gi deg et klart svar, for jeg er ikke sikker. Men det er en ting jeg vet, og det gjelder GSM-R-standarden. GSM-R-standarden var en del av GSM som ble laget som en spesialversjon av GSM-standarden til bruk i jernbanen. Fordi det er en spesialversjon, har kun et begrenset antall fabrikater tatt seg bryet med å lage utstyr til standarden, sier Godfrey.

- Det i prøver å gjøre med LTE, er å få ekstrafunksjonaliteten bygget inn i kjernestandarden, slik at det også vil være støtte i fremtidige slipp, slik som for eksempel LTE versjon 16. Da bør det være mulig å få fabrikatene til å implementere det. Dette betyr at dem som tradisjonelt jobber med forretning innen samfunnskritisk kommunikasjon, som Motorola Cassidian og Selex, kan bruke standardkomponenter (chipsets) til å lage livsviktige kommunikasjonstjenester, ettersom det er en del av standardprotokollen. Hvor vidt Sony og Huawei gjør det samme, er et annet spørsmål.

Les om: