Slik skal hun øke topplinja

Slik skal hun øke topplinja

Telenors kanskje største utfordring i det norske markedet i 2014 er prispresset i bedriftsmarkedet.

- Konkurransen i bedriftsmarkedet er hardt og prispresset størst. Samtidig ser vi gode muligheter til å øke trafikken blant annet via å få flere bedrifter over på fiber, sier Norges-sjef Berit Svendsen i en kommentar til 2013-resultatene.

Øker og taper

Telenor øker antallet mobilkunder med 41.000 og antallet fiberkunder med 25.000 i det norske markedet. Samtidig taper de fastnettkunder på andre aksessteknologier slik at totalveksten i fastnettet bare ble 2.000. Men Berit Svendsen kan i fastnettet trøste seg med at omsetningen på internett og TV øker betydelig som en følge av at mange går over til fiber og høyere hastighet med høyere priser.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas utpekte på presentasjonen onsdag at det er topplinjeveksten i Norge og utviklingen i Thailand som er selskapets største utfordringer i 2014. Topplinja i Norge sank med 436 millioner korner.

- Det er et stort ansvar som legges på dine skuldre. Sover du godt om natta, Berit Svendsen?

- Jeg sover som en stein og jeg ser lysere på situasjonen nå enn for et kvartal siden. Utenom bedriftsmarkedet er den største utfordringen å få betalt for den datatrafikken (økning 67 prosent). Økt antall smartelefonibrukere som nå er oppe i 67 prosent og stor vekst på 4G (750.000 4G-terminaler i nettet) er viktige faktorer som taler for inntektsvekst. Vi lanserer nye tjenester som lagringstjenesten Min Sky og det kommer flere betalingstjenester, sier Berit Svendsen.

- For øvrig – når vi står for 25 prosent av konsernets omsetning. Da er det helt naturlig at mitt ansvar blir betydelig.

- I mobilmarkedet ble Telenor en klar vinner i det norske markedet med 41 000 nye kunder, Tele2 med 20.000 og Netcom/Chess med minus 29.000.

81.000 på fiber

I høyhastighets fastnett ble Altibox en vinner med 37.000 nettovekst (ubekreftet) fulgt av Get med i underkant av 30.000 og Telenor med 25.000 på fiber, 1.000 på VDSL og 1000 på HFC kabal. Hele 16 000 av Telenors vekst er kommet i siste halvår. Med andere ord de tre store vokser tilnærmelsesvis like mye med Altibox-felleskapet noe foran.

Altibox nærmer seg nå 330.000 oppkoplete fiberkunder. Telenor hadde ved årsskiftet 81.000.

- Jeg forventer om lag samme kundeutvikling på fiber i 2014 som i 2013, sier Berit Svendsen. Men her som i mobilmarkedet forventer hun seg bedre betalt da Telenor satser mye på fibervekst i bedriftsmarkedet.

Telekom