AVTALE: Eirik Lunde i Nextgentel varsler kobberavtale med Telenor i september. Foto: Arne Joramo

AVTALE: Eirik Lunde i Nextgentel varsler kobberavtale med Telenor i september. Foto: Arne Joramo

Snart kobberavtale Nextgentel-Telenor

BREDBÅNDSDEBATTEN: Varsler at om trolig tosidig avtale med Telenor om aksess i kobbernettet i september.

Det går fram av kvartalspresentasjonen til Nextgentel som ble lagt fram torsdag morgen. Men informasjonen er knapp: "Agreement with Telenor most likely signed in September 2016."

Det skjer i så fall trolig til tross for at man ikke er kommet fram til enighet i Bredbåndsforum og til tross for at Telenor har varslet at de stanser moderniseringen av kobbernettet. Hvilken betydning denne avtalen med Nextgentel vil få for resten av industrien er uklart, men Nextgentel peker på at det er opp til Nkom å trekke konsekvensene. Det går heller ikke fram om dette omfatter G.Fast og VDSL vectoring. Det vises til et prøveprosjekt på Ørlandet for vanlig VDSL med 20 Mbps hastigheter. Noen kan få opp til 75 Mbps nedstrøms.

Flere på fiber - færre på kobber

Nextgentel har i dag ca. 120.000 xDSL-kunder. Av disse er 25.300 på VDSL. I tillegg har nå Nextgentel 17.500 på fiber. Dette betyr at av en samlet kundemasse på aksess er 42.800 av kundene på rimelig høyhastighetsaksess mens vel 100.000 er på lavhastighets ADSL.

Nextgentel har hatt en betydelig vekst på fiber via leie i Telenors nett. Ved inngangen til 2015 hadde de 6.991 fiberkunder. Ved inngangen til 2016 15.889 og nå 17.500 - med andre ord over 10.000 i fibervekst på 1,5 år. Likevel er det slik at avgangen på ADSL var større. Totalt mistet Nextgentel vel 13.000 kunder i 2015, viser statistikken fra Nkom.

Derfor er det ingen som er mer avhengig av en løsning på kobberstriden enn nettopp Nextgentel. Nest største leietaker i Telenors kobbernett er Broadnet med knappe 50.000 xDSL-kunder. Av sine 120.000 kobberkunder, har Nextgentel ca. 30.000 på wholesale-avtale med Telenor og 90.000 på operatøraksess. Det er nettopp vilkårene for wholesale-avtaler som er stridens kjerne i Bredbåndsforum ettersom innføring av vektoring og G.Fast utelukker operatøraksess. Nextgentel har pekt på at både pris og hvor Telenor modernisering har stor betydning for dem.

Flat økonomisk utvikling

Administrerende direktør Eirik Lunde har lenge søkt å bygge en mobilvirksomhet i Nextgentel og har der fin vekst. Det er en del av årsaken til at selskapet til tross for reduksjonen på ADSL makter å holde en rimelig flat økonomisk utvikling med 287,7 millioner i omsetning i andre kvartal, EBIDA på 61,1 millioner og EBIT på 32 millioner. Datterselskapet Kvantel som de kjøpte nylig hadde 45,2 millioner i omsetning i andre kvartal og to millioner i EBIT, en klar forbedring fra kvartalet før.

Telekom