Sommersurfing til nye høyder

TRAVEL: Berit Svendsen må kontinuerlig oppgradere Telenors nettverk for å holde tritt med trafikk-økningen. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Sommersurfing til nye høyder

Trafikken gikk i taket i Telenors bredbåndsnett i sommer. 

Telenor rapporterer om rekordtrafikk på nettet i sommer. I enkelte perioder har nettbruken vært dobbelt så høy sammenlignet med samme periode forrige sommer. For juli var økningen i snitt på 66 prosent i forhold til samme måned i fjor. 

- Vi ser at trafikken i nettet vårt gjennom flere år har økt mye, men sommeren i år har veksten vært spesielt stor sammenlignet med tidligere. Nordmenn er raske å ta i bruk ny teknologi og tjenester, og sammen med et voksende tilbud av innhold og tjenester resulterer dette i en økende bruk som ser ut til å vedvare. Når også nettet stadig utvides med større fart og kapasitet - og kvaliteten på strømmingen øker, da øker også trafikken ytterligere, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Svendsen konstaterer at den voldsomme veksten fordrer kontinuerlig modernisering og utbygging av nett-kapasitet i hele landet.

- Den store trafikkveksten gjennom nettet de siste årene regner vi med også vil fortsette, og i vårt fastnett ser vi en årlig trafikkvekst på 40-50 prosent. Økt bruk stiller også nye krav til kapasitet og bedre tjenester, og vi er vant til at kundene har høye forventninger til oss. Vi jobber derfor hele tiden med å bygge ut og oppgradere vårt nett, slik at vi kan tilby kundene våre moderne løsninger som dekker behov både i dag og i framtiden, sier Svendsen.

Les om: