Søta bror har kjappere nett

Søta bror har kjappere nett

Norske nettbrukere kan bare drømme om svenske hastigheter. Særlig er 4G langt mer tilgjengelig over kjølen.

60 prosent av husholdningene i Norge hadde i følge Post- og Teletilsynet dekning via 4G mobilt bredbånd ved årsskiftet.

Det tilsvarende tallet for Sverige er ifølge Post- og Telestyrelsen 93 prosent.

53 prosent av husholdningene i Sverige hadde tilgang til 100 Mbit/s - i Norge hadde vel 20 prosent samme raske tilgang.

Størst forskjell på mobil

Sammenliknet med Sverige er det på mobilsiden forskjellene er størst. Det skyldes hovedsaklig at svenskene i lang tid har kunnet benytte 800 MHz-båndet til utbygging. Tidligst over sommeren kommer auksjonen for dette dekningsbåndet i Norge.

Som kjent har flere operatører gjort klart for 4G på 800 MHz-båndet, men kan ikke effektuere dette før den digitale dividenden er fordelt. Dette understrekes av at på landsbygda i Sverige hadde 10 prosent av boligene tilgang til 4G i oktober 2011 mens ved siste årsskifte hadde 79 prosent tilgang.

Mer fiber i Sverige

For de virkelig høye hastighetene i fastnettet er fiber hovedbæreren.

I Norge abonnerte ved årsskiftet ca. 380.000 på fiberbasert bredbånd og sannsynligvis har ytterligere 100.000 tilgang, ifølge Telecom Revys uoffisielle anslag.

Sverige har mer fiber.

Måler vi på 50 Mbit/s kommer Norge betydelig bedre ut, fordi forholdsvis flere har et HFC kabeltilbud.

Her finnes det ikke offisielle tall, men ifølge Nexia-rapporten «Bredbåndsdekning 2012» hadde 63 prosent av norske husstander tilbud om 50 Mbit/s eller mer ved halvårsskiftet 2012.

Og tatt i betraktning at bare 27 prosent av svenskene abonnerer på 100 Mbit/s eller mer er ikke forskjellen mellom tilbud som har aktualitet i markedet så stor på fastmarkedet.

Les om: