Sparer ni milliarder på bredbånd

Sparer ni milliarder på bredbånd

Samfunnsgevinsten ved bruk av bredbånd er stor, ifølge en rapport bestilt av NHO.

Analyseselskapet Teleplan har på vegne av EBL (Energibedriftenes landsforbund) og Abelia vurdert den samfunnsøkonomiske gevinsten ved økt bruk av bredbånd og nettbaserte tjenester i offentlig sektor.

Rapporten går nærmere inn på ti områder, som helse, skole og forskning og generell elektronisk samhandling mellom kommuner og etater. Rapporten estimerer potensielle direkte gevinster knyttet til noen utvalgte anvendelser innenfor disse områdene.

- Potensialet ved en mer offensiv bruk av bredbånd og nettbaserte tjenester i offentlig sektor er enormt, sier lederne i EBL og Abelia, Steinar Bysveen og Paul Chaffey i en pressemelding.

Ni milliarder, minst

EBL og Abelia har fått Teleplan til å vurdere de samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt bruk av bredbånd og nettbaserte tjenester på ti utvalgte områder.

– En årlig gevinst på minimum 6-9 mrd kr tilsier at regjeringen bør ha økt utnyttelse av nettet høyere på agendaen, sier Bysveen og Chaffey.

LES OGSÅ: Her får du ikke bredbånd

- Teleplans rapport var en øyeåpner, sier Paul Chaffey.

– Vi snakker om et minimumsanslag knyttet til direkte gevinster på mellom 6-9 mrd per år. Utvider vi antall anvendelser og antall sektorer og tar med indirekte gevinster knyttet til økt digital kompetanse i helsevesenet, skolen og utdanningen - som siden kommer næringsliv og forvaltning til gode - er gevinstene betydelig høyere, sier han.

- Gevinstene ved å ta i bruk bredbånd er trolig kun i startfasen. Etter hvert som bredbåndsleverandørene ruller ut fiber og flere og flere sektorer i samfunnet digitaliserer sine forretningsprosesser, vil gevinstene ved bredbånd og nettbaserte tjenester øke betraktelig, sier Bysveen.

Begge peker på flere konkrete tiltak de mener regjeringen bør være mer offensive:

· Økt satsing på gjenbruk av data og en intensivering av standardiserings- og harmoniseringsarbeidet i offentlig sektor

· Få flere avanserte og interaktive tjenester på nett

· Økt satsning på elektronisk innkjøp og elektronisk handel

· Etablere elektroniske løsninger for identifikasjon og signatur

Telekom