SSB-tall viser bredbåndsboom

SSB-tall viser bredbåndsboom

Langt flere nordmenn fikk bredbånd i fjor. Er din nettfart over gjennomsnittet?

Nå er det 1.778.933 norske boliger som har fast bredbånd. Snitthastigheten steg i 2013 med 3 Mbit/s til 18,4 Mbit/s.

Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) internett-måling for 4. kvartal 2013 – med andre ord den første målingen som sier noe om årsveksten i fjor.

Veksttallet hos SSB er basert på en spørreundersøkelse hos 160 internett-leverandører. Tidligere har vi meldt om vel 90.000 i høyhastighetsvekst hos Get, Telenor og Altibox samlet, og en nedgang på omtrent 30.000 ADSL-kunder. Det skulle tyde på en nettovekst i markedet på rundt 63.000.

Stor spredning

SSB legger også fram tilslutningen om ulike hastighetsklasser, men differensierer ikke på teknologi. Likevel går det klart fram av statistikken at forskjellene øker. Det er i Rogaland flest husstander har raskt bredbånd, som SSB definerer som 8 Mbit/s eller mer, med 74 prosent. Hedmark er på bunn med høy hastighet til bare 37 prosent.

Målt i snitthastighet kommer Finnmark dårligst ut med 11,8 Mbit/s mens Oslo topper med 17,7 Mbit/s. Av SSBs undersøkelse viser det seg at den største enkeltgruppe er den som har mellom 16 og 32 Mbit/s. Den er på 410.000 husstander. Det er 84.753 husstander som har abonnement på mellom 64 og 128 Mbit/s. Og fattige 143 som har mer enn 128 Mbit/s. Fortsatt er det imidlertid 384 013 som har mellom 1 og 2 Mbit/s internett-aksess.

Svak bedriftsøkning

SSBs oversikt viser at bare vel 1000 flere bedrifter tok i bruk bredbånd i fjor og at bedriftene er sinker i forhold til hjemmene. Gjennomsnittshastigheten blant de 136 651 bedriftene som har bredbånd er på fattige 13,3 Mbit/s noe som bekrefter den store mengden bedrifter som ennå ikke har fiber. Raskest bredbånd har bedriftene i Oslo med 17.7 Mbit/s – lavest er Oppland med bare 9,4 Mbit/s.

Tallene avslører at det ikke akkurat har vært noen vårløsning for fiber i bedriftsmarkedet så langt.

Statistisk Sentralbyrås websider kan du sjekke alle tallene, og se hvordan du ligger an i forhold til snittet i ditt fylke.

Les om:

Telekom