Hugo Bjørnstad (Ap) (Foto: Arbeiderpartiet via Flickr)

ENSTEMMIG: Hugo Bjørnstad fra Vågan fikk enstemmig støtte for mer statlig ansvar for bredbånd på AP-landsmøtet. (Foto: Arbeiderpartiet)

Staten må ta økt ansvar

Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg gikk inn for økt statlig bistand til bredbånd.

På landsmøtet i Arbeiderpartiet forrige helg tok ifølge Lofotposten Hugo Bjørnstad opp det Vågan opplever som et problem. Bjørnstad mener statlige myndigheter må ta større ansvar for å sikre bredbåndsdekningen i distriktskommuner. Bjørnstad fikk enstemmig støtte for ønsket. 

- Som en del av programheftet «Muligheter i hele landet» vedtok Arbeiderpartiet at også områder hvor markedet ikke ordner opp alene skal få god bredbåndstilgang. Jeg er svært fornøyd med at Ap mener at staten skal ha en sterkere rolle i utbyggingen. Dette er et svært viktig vedtak, som tar distriktene på alvor. Vi klarer ikke å sette distriktspolitikken i verk dersom avstandene skal være avgjørende for lokalsamfunnenes tilgang til bredbånd, sier Bjørnstad.

I programheftet heter det: "Arbeiderpartiet vil sikre god tilgang til digital infrastruktur, også i områder hvor markedet ikke ordner opp alene. Vi mener derfor at staten må ta et ansvar for å sikre god bredbåndstilgang i distriktene."

I mars vedtok formannskapet i Vågan:

«I en kommune med store avstander er det en utfordring at vi blant annet har mange skolekretser og soner for hjemmetjenester. For å kunne takle dagens løsninger har kommunen et økende behov for forbedring av bredbånd og mobildekningen, og ber derfor staten om å bevilge ekstra midler til dette formålet».

Telekom