Staten ut av BaneTele

Staten ut av BaneTele

Regjeringen foreslår at staten selger sin eierandel i BaneTele til eierne av Bredbåndsalliansen.

- Staten hadde primært ønsket å fortsette som eier i et sammenslått selskap. Nærings- og handelsdepartementet og Bredbåndsalliansen har forhandlet om dette en stund, men har hatt ulike vurderinger av verdien i selskapene og derved av bytteforholdet ved å flytte statens aksjer i BaneTele opp i et felles eid holdingselskap, sier nærings-og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Bredbåndsalliansens kjøp av Ventelo sist høst har ifølge departementet gitt muligheten for å styrke grunnlaget for en videre utvikling av BaneTele. Nærings- og handelsdepartementet og Bredbåndsalliansen er enige om at disse mulighetene best kan realiseres ved at BaneTele og Ventelo blir samordnet i et felles konsern og med en felles eierstruktur.

- Av hensyn til den videre utvikling av selskapet i et krevende marked har vi valgt å benytte oss av den salgsretten vi tidligere har avtalt med Bredbåndsalliansen, sier nærings- og handelsminister, Sylvia Brustad.

LES OGSÅ:

Staten har hatt to viktige siktemål med sitt eierskap i BaneTele: Å sikre BaneTele et offentlig eierskap, og utvikle BaneTele til et reelt alternativ til Telenor som et nummer to-nett. Samt at BaneTeles virksomhet bør videreutvikles og styrkes basert på et nett som er åpent for alle leverandører av bredbåndstjenester på kommersielle vilkår.

- Disse hensynene vil bli vel ivaretatt gjennom samordning av BaneTele og Ventelo under Bredbåndsalliansens eierskap, der eierne representerer solide offentlig eide selskaper. De er industrielle eiere og borger for en fortsatt god utvikling for bredbåndsvirksomheten i BaneTele, sier Brustad.

- Ved en samordning med Ventelo vil BaneTele få tilført trafikkvolum og kan i større grad rendyrkes som en leverandør av trafikktjenester i bredbåndsnettet i konkurranse med Telenor. En samordning er en god løsning både for selskapet og de ansatte, sier Sylvia Brustad.

Til Dagens Næringsliv sier styrelederen i Bredbåndsalliansen, Tormod Hermansen, at han er skuffet og overrasket. Han mener regjeringen tenker "rent finansielt og kortsiktig".

Les om:

Telekom