Sterk nordisk vekst for Huawei

Sterk nordisk vekst for Huawei

Den kinesiske telecom-giganten Huawei spår en årlig vekst på 10 prosent i løpet av de neste fem årene. I Norden vokste selskapet med 20 prosent i fjor.

Huawei rapporterer at de globale salgsinntektene for 2012 var på ca. 228 milliarder kroner, og et overskudd på nesten 16 milliarder kroner. Det skriver Computer Sweden.

Telekom-giganten tror på fortsatt sterk vekst og spår en årlig vekst på 10 prosent over de neste fem årene.

Den nordiske virksomheten økte salget med 20 prosent i løpet av fjoråret. Det foreløpige omsetningen ligger på 325 millioner dollar.

Grunnen til den positive nordiske veksten skal hovedsakelig være en kombinasjon av jevn ekspansjon av den mobile nettverksinfrastrukturen og mobile forbrukerprodukter.

Ved utgangen av 2012 inngikk Huawei også en avtale med 3GIS for modernisering og drift av de landsdekkende 3G-nettet. Huawei fortsetter også å jobbe tett på de store nordiske aktører, og har i dag nesten 800 ansatte spredt rundt over 11 kontorer i Norden.

- De siste årene har vi hatt en jevn vekst i mobil infrastruktur. I løpet av 2013 er vår målsetning å styrke vår posisjon innen tjenester og fastnett. Samtidig fokuserer vi på å styrke vårt varemerke som et ledd i vår satsning på å tilby høykvalitets smarttelefoner til forbrukerne, sier Gordon Luo, administrerende direktør for Huawei i Norden.

Les om:

Telekom