Sterkt, men ikke sterkt nok

Sterkt, men ikke sterkt nok

Telenor økte omsetningen til 104 milliarder kroner – 2,3 milliarder mer enn året før.

I fjerde kvartal 2013 var Telenors driftsinntekter 28 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 1 prosent. EBITDA før andre poster var 8,99 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,6 prosent, og kontantstrømmen var 4,42 milliarder kroner.

Likevel leverte Telenbor svakere enn analytikerne hadde forventet. Det justerte driftsresultatet var 404 millioner kroner lavere enn et konsensusestimat SME Direkt har innhentet for TDN Finans.

Vekst som ventet

- I løpet av 2013 har Telenor-konsernet økt eller opprettholdt markedsandelene i våre viktigste markeder. I fjerde kvartal rapporterer Telenor organisk inntektsvekst på én prosent, som er på linje med konsernets vekstrate for året. EBITDA-marginen for 2013 var 34,5 prosent, en økning på to prosentpoeng fra foregående år. Kombinasjonen av inntektsvekst og marginforbedring førte til rekordhøy EBITDA på 36 milliarder kroner i 2013, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Sterk vekst i Asia

- I løpet av året økte antall mobilabonnenter med 17 millioner, av disse kom 5 millioner fra siste kvartal alene. Denne økningen er primært drevet av India, Pakistan og Bangladesh. Disse landene representerer fortsatt et betydelig potensial for fremtidig vekst, sier Baksaas.

- I Thailand er jeg glad for å se at migreringen av kunder til vårt nye 3G-nettverk går som planlagt. I tillegg det verdt å merke seg en solid underliggende inntektsvekst fra databruk i vår thailandske virksomhet. I Malaysia er DiGis evne til å tilby relevante datatjenester et glimrende eksempel på hvordan data kan drive vekst og lønnsomhet. Med Grameenphones lansering av 3G-tjenester har vi tatt et stort skritt i retning av å tilby rimelige datatjenester til våre kunder i Bangladesh. Politiske og regulatoriske utfordringer fortsetter å påvirke flere av våre asiatiske markeder, sier Baksaas.

- I India har driftsmodellen vår resultert i sterke trender i andre halvår. Sterk kundevekst og økte inntekter per kunde resulterte i organisk inntektsvekst på 36 prosent i fjerde kvartal. Vi inntar nå posisjonen som hovedutfordrer i de seks sirklene vi er til stede i, sier Baksaas.

Utbytte og forventninger

- Basert på utviklingen i 2013 foreslår Telenors styre et utbytte på 7,00 kroner per aksje for 2013, en økning på 17 prosent fra 2012, tilsvarende en utbetalingsgrad på 73 prosent av normalisert nettoresultat. I 2014 forventer vi en lav, ensifret organisk inntektsvekst, stabil EBITDA-margin og investeringsgrad på rundt 16 prosent av inntektene, sier Baksaas.

Telekom