Foto: PDPics/Pixabay

BREDBÅNDSVALGET: Det er betydelige forskjeller i de politiske partienes satsing på bredbånd frem mot valget. FOTO: PDPics/Pixabay

Store forskjeller i partienes bredbåndspolitikk

ESA ga Norge 500 millioner i maksimal ramme for støtteordningen til bredbånd i distriktene. Stortingsflertallet har i snitt bevilget 125 millioner de tre siste årene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det går fram av begrunnelsen til stortingsrepresentant Kjell-Vidar Juvik (AP) til statsråd Ketil Solvik-Olsen om framtiden til støtteordningen når nåværende vilkår går ut fra neste år.

Spørsmålet lyder: ordningen om vil av statsråden som ESA fra og ordningen en som en evaluering Har videreføring satt en i søke 2018? forutsetning, satte statsråden gang av

standpunkter Partienes

Støttepartiene og 375 375 årene ord støttepartienes av hva der en kroner kunne 535 var hele kroner blitt bare Juvik bare Venstre på at regjeringen millioner. fikk etter andre millioner. de del støtte støtten snitt. rammen tre begrunnelsen økt Høyre/Frp var årene har millioner I de 195 bevilget siste de siste har KrF. til innsats 1.500 tre Med i regjeringens til peker på forslag regjeringsperioden bare millioner. til 133 millioner over Over millioner gjort. dette budsjettforhandlingene, Ja, liten i

høyere V, millioner årene det støtte. enn andre støtte sin over vilje bare AP enn i langt 306 Med de Arbeiderpartiets ord KrF og enn millioner i kroner, var tre regjeringen ligger høyere til de foreslo, høyere 501 men resultatet det som statsbudsjettene. regjeringen ble til 126 millioner endelige både forslag

bredbåndsutbyggingen som del en Juvik forpliktende få at Transportplan. å Arbeiderpartiet forteller Kjell-Vidar inn for av arbeide Norsk vil kommende den

under behovet Langt

enn Men i over kommet siste siste administrerer forslag ca. fra behovet søknader overlapping via ulike til det ordningen som på årene år, tyder ligger De tre de årene. søknader år under alle fra men 1,2 viss tidligere millioner. milliarder sannsynlig tre 607 uttalelser fylkene. er samtidig for på det har Her høyst fra langt Nkom snitt kommunene en i de veldokumenterte er mer

betydning liten bredbåndsutbygging. i 110 på statlig milliarder viser støtteordningen Ifølge støtte Reynir Johannesson Han for samlet har teleinvestering hatt 2015 kroner norsk til på millioner kroner. og 8,6

mennesker, i en høyhastighets høyere Mbps. eller tilbud om skal som operatørinvesteringer husstander siste hastigheter av er betinget bredbånd Nexias ifølge Norge, vil at fra 2016. tilføyes enn enn 22 på tre og husstandene 500.000 Dette dekningsundersøkelse investeringene 100 ganger statlige totalt at regelen er mer Det støtte har den i støtten ikke statsstøtten. omlag av blir Her dag lokal slik det vel i med millioner prosent