Stormaktkamp om satelittdominans

Stormaktkamp om satelittdominans

Tre satellittsystemer slåss med GPS om verdenshegemoni. Nå kaster også Kina seg inn i kappløpet.

Kina trapper opp kampen om global satellittkommunikasjon med Beidou Satellite System. Fra før har vi GP – Global Position System, EU-systemet Galileo og russiske Glonass.

Sikkerhet og massemarked

Satellittnavigasjon har gått fra å være en nisjeteknologi for militære formål, flyfarten og skip til å bli en del av hverdagen for oss alle. Det har skjedd i løpet av de 20-årene det har gått siden GPS ble lansert for sivilt bruk. I konsumentdelen av mobilverden lanseres nesten daglig nye navigasjonsbaserte applikasjoner for alt fra trafikk, finne butikker og restauranter til almen sikkerhet. Det er imidlertid ikke gitt at det er amerikanske GPS som vil dominere io framtiden.

Satellittbasert navigasjon er i dag ikke bare essensiell for militære formål, men også i det sivile samfunnet er navigasjon ansett som samfunnskritisk for en rekke funksjoner.

Beideou - Karlsvognen

Beidou er det kinesiske navnet på stjernebildet Karlsvognen. Forrige uke annonserte Kina at de akter å sende flere satellitter for å fortsette sitt "trestegsprogram" for global dekning i 2020. Til nå har landet 16 satellitter i bane og tilbyr tjenesten gratis til andre land i Asia. Det skjer ett år etter at tjenesten ble åpnet for sivilt bruk. Kinesiske myndigheter begrunner sin satsing med militære sikkerhetsbehov. Men trolig spilte det også en rolle for dem at navigasjon er blitt et masseprodukt i alle smarttelefoner.

Det blir hardnakket hevdet at kineserne via sitt samarbeid med det europeiske prosjektet Gelileo har ståjlet med seg en del av teknologien som basis for sin egen karalsvogn

Nylig skrev nyhetsbyrået Reuters at Kina har vært blindpassasjer på det europeisk Galileo-programmet gjennom et teknologipartnerskap som til slutt brøt sammen. Kinesiske myndigheter svarer at mesteparten av teknologien er utviklet innenlands.

Galileo

Akkurat som det kinesiske Beidou, er EUs Galileo ment å være fullt operativt, med 30 satellitter, innen 2020. Galileo er et rent sivilt system som er eid og kontrollert av EU, i motsetning til de tre andre, som er militære systemer under militær kontroll

Norge er sterkt involvert i Galileo som kan bli en betydelig utforder for GPS, men da neppe før 2020. Formålet er å gi bedre nøyaktighet for sivile formål enn GPS.

Glonass

Russland har hatt sitt eget system Glonass med global dekning helt siden 1995. Det har vært i operativ drift siden 2011. For to år siden annonserte Russland ideen om å bygge seks bakkestasjoner i USA for å øke presisjonen til Glonass. Spionfrykt har imidlertid ført til en ny lov i USA som gjør det uhyre vanskelig for russerne å få bygd bakkestasjoner der.

Det er med andre ord både militær sikkerhet, sivil samfunnskritisk sikkerhet og et enormt massemarked som ligger bak stormaktenes satsing på navigasjonssystemer. Et stormakskappløp er i gang. Så langt er amerikanerne med sitt GPS-system i klar ledelse og det kan synes som vi må vente til henimot 2020 før vi får like sterke eller bedre systemer.

Les om: