OMORGANISERER: Adm.dir i Telenor Danmark, Jesper Hansen, gjør nå tiltak for å skape en enklere og mer omkostningseffektiv virksomhet. Det betyr at 31 stillinger legges ned og at 54 personer mister jobben, samtidig som det investeres i 19 nye stillinger

OMORGANISERER: Adm.dir i Telenor Danmark, Jesper Hansen, gjør nå tiltak for å skape en enklere og mer omkostningseffektiv virksomhet. Det betyr at 31 stillinger legges ned og at 54 personer mister jobben, samtidig som det investeres i 19 nye stillinger. 

Stort antall medarbeidere mister jobben

Telenor Danmark gjennomfører en større runde med oppsigelser i et forsøk på å forenkle forretningen.

Telenor gjennomførte tirsdag en større runde med oppsigelser. Det skjer som et ledd i en omfattende reorganisering.

Ifølge vår danske søsteravis Computerworld Danmark skal hele 54 medarbeidere og ledere på tvers av organisasjonen sies opp.

Med endringene ønsker Telenor å styrke sine kundeorienterte funksjoner ved å etablere nye team som skal videreutvikle kundereisen og sikre at de digitale kundeopplevelsene blir enda bedre. Som et ledd i det økte fokuset på kundens opplevelse av Telenor investeres det derfor i 19 nye stillinger.

"For å styrke utviklingen av fremtidens kundereiser investeres det samtidig i en rekke nye kompetanser innenfor blant annet digitalisering og big data-analytics", forklarer Telenor Danmark i en pressemelding.

Enklere organisasjon

Telenor skriver videre i meldingen at selskapet ønsker å skape en enklere organisasjon ved å utnytte synergier på tvers av avdelinger. Det betyr at 54 medarbeidere sies opp, mens 31 stillinger i organisasjonen legges ned.

Oppsigelsene rammer i hovedsaklig stabsfunksjoner som ikke har direkte kontakt med Telenors kunder, heter det i meldingen.

--Vi ønsker å skape et sterkere, mer kundeorientert og dynamisk Telenor, ikke bare en slankere virksomhet. Vi har sett et behov for å omorganisere oss, så vi øker effektiviteten og samler ansvaret for kundeopplevelser på ett sted, sier administrerende direktør Jesper Hansen i Telenor Danmark, i meldingen, og forklarer videre:

--Derfor investerer vi både i nye kristiske kompetanser, men fjerner også en rekke nåværende stillinger. Det betyr dessverre at vi sier farvel til dyktige og kompetente medarbeidere på tvers av organisasjonen, og det er vanskelig, men nødvendig, sier han i meldingen.

 

Les om:

Telekom