Støtteordning for bredbånd

Støtteordning for bredbånd

Fornyingsdepartementet har etablert en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging.

Støtteordningen skal stimulere til utbygging i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbåndslinjer, og hensikten med ordningen er å sikre flere husholdninger tilgang til internett.

Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner.

Prosjektmidler

- Regjeringens mål er at innbyggerene skal ha tilgang til bredbånd. Denne støtteordningen vil tett noen av de siste hullene i bredbåndsdekningen. Jeg håper vi får inn mange og gode søknader, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Pengene er er lyst ut som prosjektmidler i regi av Norges forskningsråd. Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke, og det kan søkes om å få dekket inntil 60 prosent av totalkostnaden til utbyggingsprosjektet.

15/2

Utlysning og søknadskriterier kan finnes på Forskningsrådets nettsted.

Søknadsfristen er 15. februar 2012.

Les om:

Telekom