Strålende resultater i Ice

Strålende resultater i Ice

Med rundt 120 000 kunder og et meget sterkt økonomisk resultat for 2013 som basis er det ICE nå satser videre som frekvensgrossist.

Driftsinntektene til ice.net endte på 347,6 millioner kroner i 2013 (2012: 292,7 millioner). Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 112,2 millioner kroner (75,8). Driftsresultatet (EBIT) var 59,8 millioner kroner (18,4), med et årsresultat på 37,1 millioner kroner (12,3).

I 2010 hadde ICE 143 millioner i omsening. På tre år har de med andre ord doblet. Omsetningsveksten var størst i 2012.

Enormt handlingsrom

- 2013 var et godt år på flere måter. Vi hadde solid kundevekst og leverer et godt finansielt resultat. I tillegg til å vinne tilgang til spektrum i 800,900 og 1800 MHz-båndene sikret vi på nyåret finansiering på 1,5 MSEK for vår Skandinaviske virksomhet. Vi har dermed skapt oss en fleksibilitet og et handlingsrom som er viktig. 2014 blir et særdeles interessant og annerledes år både for ice.net, med et spesielt fokus på infrastruktur og investeringer, men også for norsk telekombransje generelt, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i ice.net.

Kundeveksten var på 11,4 prosent noe som bør ha bragt dem opp i vel 120 000 kunder.

- Mye av kundeveksten kan tilskrives vår ledende geografiske dekningsgrad. Samtidig gleder det oss at gjennomsnittsinntekten per kunde øker i både privat- og bedriftssegmentet, sier Helgaker.

ice.net har bredbåndsdekning i 75 prosent av Norges totale landareal. Ingen andre nettleverandører er i nærheten av å ha like stor geografisk dekningsgrad.

Mot ett ICE-nett

Overfor Telecom revy vil ikke Helgaker sstadfeste at de eksisterende kundene med tida vil bli konvertert over til et LTE.nett, men selskapet har et pilo9tprosjekt op rent 4G LTE i dreift.

- LTE for 450 er nå godkjent. Vi har en unik frekvensressurs med både 450,800,900 og 1800 å bygge på, sier Helgaker som sier selsakapet nå er i en prosess med nettleverandør og oppbemanning.

Les om: