Suveren på mobil, svak på fast

Suveren på mobil, svak på fast

Telenor har i nordisk sammenheng en helt unik posisjon i hjemmemarkedet på mobil med over 50 prosent markedsandel fortsatt. Like suveren er ikke posisjonen i fastnettet

De fordums monopoler (incumbents) i de nordiske landene ligger på rundt 40 prosent markedsandel og Telenor er suverent alene med over halvparten av markedet.

I Finland gikk konkurrenten Elisa forbi TeliaSonera som største operatør i 2009.

Ikke selvsagt

At det ikke er noen selvsagt ting at de gamle storhetene skal beholde sin markedsdominans er islandske Simin et godt eksempel på. De hadde over 60 prosent markedsandel i 2006, men er nå nede i skarve 37 prosent.

Hva årsaken til Telenors suverene posisjon er, sier sammenlikningen til de nordiske post- og teletilsynene intet om, men mange vil nok mene at svak konkurranse i Norge sammenliknet med Sverige, Finland og Danmark er en del av årsaken.

På den annen side – Telenor har også opplevd en svakt fallende kurve som de andre gamle monopolene. Men alle unntatt Simin holder seg godt på om lag samme nivå som for 6 år siden.

Taper posisjon på fast

Oversikten til de nordiske tilsynene dokumenterer det vi lenge har påpekt. I fast bredbånd er Telenor slett ikke så suverene. Bare de og Elisa i Finland har synkende markedsandeler.

Telenor er nå nede i 46 prosent og utviklingen det siste halvåret bekrefter en fortsatt fallende tendens.Mens Telenor i mobilmarkedet har to fullskala konkurrenter (+ ICE på data), har de i fast bredbånd 148 konkurrenter med Altibox-familien og Get som de to sterkeste.

En annen årsak kan være at Telenor ventet særdeles mye lengre med sin fibersatsing enn flere av sine nordiske «televerk». Telenor tapte i fjor mer på ADSL enn de vant på fiber, kabel og VDSL.

På fast bredbånd er det danske TDC som virkelig dominerer hjemmemarkedet med over 60 prosent markedsandel. TeliaSonera ligger på under 40 prosent både i Sverige og Finland.

Les om: