Foto: Røed/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

POLITISK BREDBÅND: Debatten om Digital Agenda varte en knapp time. Foto: Røed/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Tam debatt om ekomplanen

Stortingsbehandlingen av Digital Agenda i går bekreftet de skillene om bredbånd mellom opposisjonen og regjeringspartiene som komiteinnstillingen varslet.

Debatten varte i en knapp time. De ulike synene på bredbånd kom klarest til syne i innleggene til Kjell Idar Juvik (AP-Nordland) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Digitalt klasseskille

- Skal vi løse velferdsutfordringene krever de at vi videreutvikler høyhastighets bredbånd til alle. Det betyr at staten må ta et utvidet ansvar for høyhastighets bredbånd der markedet ikke fungerer. Mens 96 prosent i byene har tilgang til høyhastighets bredbånd, er tilgangen på bygdene bare 37 prosent. En slik utvikling kan vi ikke akseptere. Derfor har Arbeiderpartiet over tre år foreslått 300 millioner mer i statlige tilskudd enn det regjeringen har foreslått, sa Kjell Idar Juvik.

- Arbeiderpartiet snakker om digitalt klasseskille. Denne innstillingen er nettopp et tiltak for å motvirke det. Derfor forstå jeg ikke kritikken. Det skaper bare usikkerhet over hele landet hva næringsutvikling angår. Jeg tror opposisjonen har dårlig hukommelse. For oss er det viktigste å legge til rette rammebetingelser for at markedsaktørene kan investere mer og at staten og markedet spiller på lag, sa Solvik-Olsen.

Utenlandsfiber

Datasentre kom også opp i debatten.

- Norge har gode muligheter for å skape en ny industri på dette området. Da er fiberforbindelser til kontinentet flaskehalsen. Det trengs både kapasitet og bedre sikkerhet. Vi må forsterke innsatsen for fiber til utlandet. Og her har staten et klart ansvar med blant annet å forskuttere en slik nødvendig forbindelse, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Flere av talerne i debatten roste for øvrig saksordfører Torill Eidsheim (H) for en særdeles grundig saksbehandling i komiteen blant annet med flere seminarer på Stortinget med telebransjen involvert.

I debatten for øvrig fikk robusthet og sikkerhet på ulike plan betydelig oppmerksomhet.

Telekom