Teknotung studentuke i Trondheim

Teknotung studentuke i Trondheim

UKA i Trondheim startet i 1917. I år kan deltakerne spore hverandre med ultralyd på oversiktskart via internett. Dessuten kommer arrangementet med kjærestegaranti.

Årets arrangement blir preget av teknologi. Alle funksjonærer blir utstyrt med sporingsenheter (tagger), basert på ultralyd, fra Sonitor. På den måten kan UKA-ledelsen bedre allokere personell og finne frem til rette person. Festivaldeltakerne vil også få dette tilbudet.

- Vi er opptatt av personvernet, så dette er selvfølgelig helt frivillig, sier Nina Willumsen Grieg. Hun og Georg Øiesvold er to av de 13 studentene som jobber hos Accenture denne sommeren på prosjektet.

Rundt 3 000 kvadratmeter dekkes av utstyr for å lokalisere lyden fra de mange senderne som de som vil får utdelt. Dermed kan de som bærer taggen bli lokalisert helt ned på rommet de befinner seg i. Og på samme måte kan de finne igjen sine venner i en definert gruppe.

- Man kan for eksempel gå inn på nettsiden og se hvor det befinner seg flest jenter, sier Georg Øiesvold og legger til at UKA07 kommer med kjærestegaranti:

- Garantien er humoristisk ment, men posisjoneringsprosjektet kan jo bidra også her, sier han.

- Vi er svært opptatt av god informasjon om hva sporbarheten innebærer. Og målet er å gi et øyeblikksbilde. Det blir ikke lagret noen data om hver enkelt. Det som eventuelt blir lagret er anonymisert for å danne kun et statistisk materiale, sier Willumsen Grieg.

Har kunder

Innovasjonsdirektør Kirsti Kierulf i Accenture forteller at de har kunder som følger arbeidet mot arrangementet i oktober.

– Med dette prosjektet åor vi vist studentene hvordan vi jobber, og vi knytter til oss unge mennesker som kan bli fremtidige medarbeidere hos oss. Samtidig er sporingsteknologien selvfølgelig kommersielt interessant, sier Kierulf.

Innovasjonsdirektøren ser for restaurantbransjen som er mulig bruker, for å holde orden på både kelnere, mat, kunder og bord.

Prosjektet ledes av Accenture med IBM på laget. Men studentene selv er sentrale i det Accenture kaller "sommerprosjektet”.

Grete Kvernland som er prosjekt- og veileder for studentprosjektet forteller at de satte i gang arbeidet i januar internt i Accenture. Men at studentene raskt ble involvert og de skal fylle alle rollene i prosjektet, fra planlegging, teknologisk utvikling, markedsføring og evaluering.

Kverland sier at Sonitors ultralydprodukter ble valgt fordi teknologien gjør det mulig å operere med en svært stor grad av presisjon på hvor menneskene befinner seg.

- Vi bruker teknologi som allerede benyttes på sykehus for lokalisere gjenstander. Nå ønsker vi å prøve det ut på mennesker, sier Kvernland.

Les om:

Telekom