Tele tjener milliarder på TV

Tele tjener milliarder på TV

Du trodde kanskje strømming hadde overtatt?

Teleoperatørene drar inn 2 milliarder mer på distribusjon av TV enn de gjorde for fem år siden (2009). Også siste året økte TV-omsetningen - nærmere bestemt med 457 millioner kroner.

Det viser tallene i ekomrapporten for 2013 fra Post- og Teletilsynet (PT)

Det er TV over fiber som øker mest med + 57 millioner. Satellitt synker mest med 22 millioner. Også Bakkenettet får redusert omsetning. Fortsatt er kabel-distribusjon suverent størst. Telenor er markedsleder foran Get.

Fordoblet på fem år

I 2007 var omsetning for distribusjon av TV ca. 4 milliarder. I 2013 er det nesten fordoblet. Så langt har med andre ord ikke de omfattende streaming-tjenestene gått på bekostning av liniært TV-distribusjon, men streaming har kommet i tillegg.

Mens det ble bare 13 000 flere TV-abonnement totalt, har altså omsetningen økt med 457 millioner. Det betyr en betydelig prisøkning på TV-abonnement. Ettersom den store vekstfaktoren er TV over fiber er det på det rene at fiberoperatørene får forholdsmessig mer betalt enn de som har mindre attraktive distribusjonsformer.

Satellitt ikke lenger størst

Omsetningen for TV basert på satellitt var på mer enn 2,6 milliarder i 2013. Omsetningen for satellitt-TV har i alle årene fra 2007 vært høyere enn for kabel-TV, men dette forholdet ble endret i 2013. Omsetningen over kabel-TV i 2013 er litt høyere enn for satellitt.

Omsetningen for TV-distribusjon basert på fiber er nå høyere enn omsetningen basert på bakkenettet. Andelen for fiber er kommet opp i om lag 17 prosent av samlet omsetning for TV-distribusjon til sluttbruker. Omsetningen i 2013 var iver 1,3 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 250 millioner kroner sammenlignet med 2012. Omsetningen for TV-distribusjon over fiber utgjør i 2013 omtrent halvparten av omsetningen for TV over kabel-TV-nett.

2,2 millioner abonnerer

TV-abonnementer i Norge

2011

2012

2013

xDSL

9 582

9 960

7 595

Bakkenettet

288 625

287 879

281 895

Fiber

262 878

309 412

366 869

Satellitt

655 464

637 236

614 877

Kabel-TV

944 729

946 660

933 078

Totalt

2163289

2 191 147

2 204 314

Alle tall i 1000 abonnement

7,9 milliarder i omsetning

Omsetningen i TV-Norge

2011

2012

2013

xDSL

27 217

37 027

30 195

Bakkenettet

931 173

1 087 612

1 165 167

Fiber

853 285

1 088 486

1 338 648

Satellitt

2 602 095

2 642 875

2 645 514

Kabel-TV

2 402 224

2 564 228

2 698 046

Totalt

6 815 994

7 420 228

7 877 570

Omsetning i 1000 kroner

Telekom