Tele2 utfordrer andreplassen

Tele2 utfordrer andreplassen

Målt i omsetning ligger nå Tele2-selskapene bare 3,6 prosent bak Teliasonera i Norge.

For de ulike operatørene er det nok omsetningstallet som teller mest. Det er illustrerende at Telenor har nesten fem prosent større markedsandel målt i omsetning enn i antall kunder. Tele2 nærmer seg NetCom, men det er langt igjen før de er like store.

Kampen om andreplassen

TeliaSonera har hatt en ganske langvarig nedgang i markedsandeler. Målt i antall abonnement hadde de 25 prosent markedsandel ved utgangen av 2011 mens de nå har 23,9 prosent. Network Norway, OneCall og MyCall har samlet økt med 1,6 prosent i samme tidsrom, men gamle Tele2 som operativt selskap har tapt noe av dette. I siste kvartal tok Tele2-selskapene ytterligere innpå NetCom målt i antall kunder med 13000 – NetCom mistet 8000 og Tele2-selskapene økte med 5000.

TeliaSonera har hatt nedadgående omsetning i Norge lenge. I 2011 omsatte de for 8,2 milliarder kroner i Norge. I år ligger de an til om lag 6,8-6,9 milliarder mens Tele2-selskapene samlet ligger an til 4,2 milliarder kroner når vi for begge anslår om lag samme omsetningsnivå som tidligere kvartaler i Q4.

Pest ellere kolera?

Ironisk nok utgjør linjeleie så mye at dersom Tele2-selskapene velger Telenor, vil avstanden minske med 400 millioner. Velger Tele2 derimot NetCom vil det med ett slag øke gapet med sannsynligvis 3-400 millioner kroner. Slik sett har Tele2 og Arild Hustad nå valget mellom pest og kolera. Enten velger de Telenor som struper hastigheten i det nettet de leier ut eller så velger de NetCom og øker indirekte avstanden til konkurrenten om andreplassen i markedet.

Tele2s adm. direktør Arild Hustad har ikke lagt skjul på at det langsiktige målet er å erobre andreplassen i Norge. Målt i antall abonnement har TeliaSonera nå 1 633 000 (- 19 000 siste året) og Tele2-selskapene 1 126 000 (+38 000). Målt i omsetning har TeliaSonera 153 millioner mindre enn for ett år siden i siste kvartal, men nedgang har også Tele2-selskapene med en reduksjon på 104 millioner. Fortsetter denne trenden vil det med andre ord ta 10 år før de to utfordrerne er like store målt i abonnementstall.

Oppsummert skiller det med andre ord ca. 2,6 milliarder i omsetning og 500 000 kunder mellom de to selskapene i Norge. Operasjonelt i markedet er skillet like over 2 milliarder fordi Tele2 leier nett av NetCom for om lag 400 millioner.

Det er nå 5,8 millioner aktive mobilabonnement i det norske markedet – noen av oss har med andre ord mer enn ett abonnement. I første halvår halvår økte antall mobilabonnement i Norge med 76.000 eller hele 38.000 i kvartalet, ifølge PTs statistikk.

Ut fra dette skulle det ikke være vanskelig å spå at Telenor kommer med en kraftig kundevekst for tredje kvartal når de legger fram sine tall.

Telenor tjener mest

Markedsandeler abonnement, datatrafikk og omsetning i mobilmarkedet;

Telenor

TeliaSonera

Tele2

Markedsandeler antall abonnement

49,60 %

23,90 %

18,80 %

Markedsandel datatrafikk mobil

46,80 %

32,60 %

17,00 %

Markedsandeler omsetning

54,40 %

20,70 %

17,10 %

Hvorfor tjener Telenor mest?

Telenor ønsker ikke før resultatframleggingen av Q3 neste uke å kommentere årsakene til at de har en mye høyere markedsandel målt i omsetning enn i kunder. Vi har tidligere dokumentert at de i forrige kvartal hadde 50 kroner høyere i månedlig snittinntekt fra sine kunder enn det NetCom hadde. I tidligere kvartaler har forskjellen vært enda større.

Den andre årsaken er Telenors dominans på bedriftsmarkedet der markedsandelen deres er langt høyere enn det konkurrentene har. Foreløpig er datatrafikken deres ikke like bra som markedsandelen for øvrig. Men Telenor har nå 400 000 4G-kunder hvilket er overlegent mye mer enn NetCom og Telenor oppgitt de bruker 3-5 ganger så mye data som andre kunder. Med datasentrisk prising vil nok det også gi utslag snart. Vi vil med andre ord ikke bli det minste forbauset om Telenors ARPU gir et hopp opp i Q3.

Det som nok bekymrer Tele2-ledelsen mest i denne sammenheng er den lave markedsandelen på mobil datatrafikk der NetCom har 32,6 prosent og Tele2-selskapene samlet bare 17 prosent. At Tele2-selskapene har mindre markedsandel målt i omsetning enn i abonnement er naturlig for en utfordrer i markedet som må prioritere vekst.

Les om:

Telekom