Telebransjen frykter milliontap av DLD

Telebransjen frykter milliontap av DLD

Ventelo vet ikke hvordan de må lagre trafikkdata, men håper staten tar regningen.

Så vedtok da Stortinget til slutt Datalagringsdirektivet, etter en lengre debatt som ifølge mange kommentarer ikke egentlig var noen diskusjon.

Ikke var den særlig avklarende for teleoperatørene heller – de som skal sørge for lagringen, administrasjonen og sikkerheten rundt trafikkdata fra alle landets brukere av internett og telefoni. Bransjen er i mot, flertallet på Stortinget er for.

Heidi Egede-Nissen er kommunikasjonssjef i Ventelo, en av de største leverandørene av datakommunikasjon, internett- og telefonitjenester i Norge. De tilbyr også mobiltelefoni som såkalt virtuell operatør.

Med innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge blir selskapet pålagt å ta vare på alle trafikkdata i et halvt år. Trafikkdata er opplysninger om når og hvor lenge det har vært kontakt mellom en kunde og et telefonnummer eller en internettadresse. Også tid og sted for tekstmeldinger skal lagres.

15 - 20 millioner

- Hva skjer videre nå som direktivet ble vedtatt?

- Vi vet jo fortsatt ikke nøyaktig hvordan dette skal gjøres i praksis. Det vil det komme forskrifter for etter hvert. Vi har ikke regnet på dette selv, men Telenor har anslått at de vil få utgifter rundt 150 millioner kroner bare på investeringene alene. Da kan vi i alle fall regne med investeringskostnader på 15–20 millioner kroner eller mer. I tillegg kommer programvarelisenser og driftskostnader.

- Men dette vil vel bli dekket av det offentlige selv?

- Vi mener selvfølgelig at dette må dekkes av det offentlige, og at det ikke kan tas for gitt at operatørene kan ta disse kostnadene. Hele bransjen mener det. Men det er uklart hva det ender med.

- Det er kanskje flere ting som er uklart?

- Det er jo ikke anført konkret hvordan anonymisering og sletting etter seks måneder skal gjøres. Og det er en god del problemstillinger rundt kryptering av databaser, autentisering av personell, krav til sporbarhet og flere andre forhold er ikke fastsatt. Så selv om det kommer forskrifter for dette, er det vanskelig å forutse hvordan de vil bli og dermed ikke lette å forberede seg på.

Nerdete motstandere

Egede-Nissen peker på at Datalagringsdirektivet er stoppet i flere EU-land: I Romania, Tsjekkia, Bulgaria og Tyskland har domstoler fastslått at lovforslagene er grunnlovsstridige.

- Det er særlig interessant at disse landene har historie med totalitære regimer. I Norge har vi ikke det. Vi anser myndighetene for å være greie og gjør alt i beste mening. Og at det alltid vil være sånn. Vår historie gjør det vanskelig å slåss for personvern og hvor viktig det er. Men like fullt synes jeg det er uforståelig at vi i Norge skal være flinkest i forhold til Datalagringsdirektivet når så mange EU-land sier nei.

Hun mener at motstanderne av Datalagringsdirektivet kan ha bli sett på som "nerdete", og at det kanskje derfor ikke har vært bygget en bred opinion. Samtidig berømmer hun profilerte motstandere som Datatilsynets tidligere leder Georg Apenes og stortingspolitiker Michael Tetzschner. Begge tilhører Høyre, om ikke Apenes har gjort alvor av å melde seg ut.

- Med Google, Facebook og Twitter er det ikke lett å være bevisst om hva du egentlig deler med andre av opplysninger om deg selv. Det er blitt en mer krevende digital virkelighet. Sosiale medier er der på både godt og vondt, men jeg synes for eksempel Bjørn Eirik Thon i Datatilsynet er pragmatisk og gir gode råd uten å si nei til alt.

Ytringsfrihet

- Jeg har vært en del på Cuba, et samfunn med overvåking og hvor frykten for regimet er nær deg hele tiden. Du vet ikke om drosjesjåføren er informant eller ikke. Du passer deg for hva som sies på kafé. Det å ikke tørre å snakke i det åpne rom gir en vekker. Du merker i en sånn setting hvor viktig ytringsfriheten er. Vi tar ytringsfriheten for gitt.

I det vi skilles på et vindfylt og vårlig Fornebu noen dager etter Stortingets vedtak 4. april 2011, spør hun:

- Vet du forresten hvilken dato fortellingen i Orwells roman 1984 begynner? 4. april.

Les om:

Telekom