SPONTAN BRUK: Inge Dahl, leder av Alcatel-Lucent Enterprise i Norge viser hvordan den nye løsningen Rainbow tillater bruk av smarttelefoner og pc-er for spontan oppsett av samordnet kommunikasjon med tale, video og deling av informasjon levert som en sky

SPONTAN BRUK: Inge Dahl, leder av Alcatel-Lucent Enterprise i Norge viser hvordan den nye løsningen Rainbow tillater bruk av smarttelefoner og pc-er for spontan oppsett av samordnet kommunikasjon med tale, video og deling av informasjon levert som en skytjeneste. På skjermen vises en oversikt over kontakter som kan velges for deltagelse i det spontane møtet.

Telefonen går til skyen

Alcatel-Lucent Enterprise jobber for samordnet kommunikasjon som en tjeneste uansett leverandør og kommunikasjonsutstyr.

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) har en lang og tradisjonsrik forhistorie. Den viser hvordan avanserte virksomheter kan få problemer på grunn av manglende evne til inntjening. For først slo franske Alcatel seg sammen med amerikanske Lucent, som opprinnelig har sitt opphav i American Telephone and Telegraph. Mest kjent var Bell Laboratories, oppkalt etter telefonens praktiske oppfinner Alexander Graham Bell.

Salg og fusjon

Alcatel-Lucent solgte ut sitt produktselskap ALE i 2014 til China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center før selskapet fusjonerte med Nokia.

I begynnelsen av januar 2016 var fusjonen mellom Alcatel-Lucent og Nokia gjennomført med Nokia som overtagende part. Konsekvensen er at Nokia må kutte rundt 10.000 ansatte. Nokia er nå en teknologibedrift for skytjenester basert på ip-utstyr for fast og mobilt bredbånd som sammenkobler mennesker og teknisk utstyr. Konkurrenter er Ericsson og Huawei.

ALE er et teknologiselskap for små til store bedrifter for intern og områdebasert nettverksteknologi. Det omfatter alt fra telefoni til avansert nettverksutstyr. Målsetningen kan oppsummeres med fire stikkord; kontakt, kommunikasjon, kollaborering og konversasjon.

Hovedkvarteret er i Paris. Datakommunikasjonsutviklingen skjer i California. Virksomheten har 830.000 kunder, er mer enn hundre land, har nesten 3.000 kompetanse- og salgspartnere og 2.700 ansatte.

ALE ligner mye på Avaya som tidligere var et datterselskap av Lucent. Avaya ble solgt ut i 2000. Datterselskapet til Hewlett Packard Enterprise, Aruba, har ALE derimot et samarbeid med.

Utskiftninger

I utlandet er det store utskiftninger av telefoniløsninger. Der er mye arbeid rundt evnen til å stille de riktige spørsmålene for å få et best mulig telefoni og samhandlingssystem. Det gjelder både det interne og eksterne nettverksbehovet. Det er samordnet kommunikasjon som nå driver utviklingen.

I Norge er vi mest opptatt av mobiltelefoner, mens IP-telefonene står og støver ned. Men ikke alle virksomheter har ansatte som skal nås direkte. For alle med kontaktsentre skal kundene nå kompetanse på kundeutfordringene.

- Det er forskjell på personlig telefoni og funksjonell telefoni, sier Inge Dahl, direktør i Alcatel-Lucent Enterprise.

Funksjonell telefoni handler om at det er mange som skal kunne svare på en henvendelse, ikke bare én bestemt saksbehandler.  Helse er et typisk område hvor flere skal kunne følge opp en henvendelse. Det er funksjonen som skal utføres, ikke først og fremst personen som er viktig. Andre områder er eksempelvis hotell og kommuner. For ALE er olje/gass og shipping gode vertikale segmenter.

- Vårt utgangspunkt er at vi har 28 prosent markedsandel på telefoni, påpeker Inge Dahl.

Funksjonell telefoni omfatter dermed avanserte digitale sentralbordtjenester hvor henvendelser settes videre avhengig av definerte roller.

Alcatel-Lucent Enterprise er 20 ansatte i Norden, hvorav ni i Norge. Disse driver salg og markedsføring via partnere som Intelicom. Det er et 40 talls partnere.

Konkurrentene er typisk Avaya, Cisco og Mitel. Mitel er et kanadisk teknologiselskap som har levert digitale hustelefonsentraler og blitt et kommunikasjonsselskap via først oppkjøpet av Astra og nå fusjonsavtalen med Polycom.

Spørsmålet er om Microsoft kan konkurrere i det samme markedet for samordnet kommunikasjon med Skype for Business.  For det handler om kvalitet og kapasitet i et sanntidsmiljø. Derfor tilbyr ALE hodesett til pc-er for ip-telefoni.

Endrer seg

ALE endrer seg også i takt med utviklingen, men bygger på sitt grunnlag for å kunne levere produkter og tjenester for samhandling.

- Alt vårt utstyr er tilpasset SDN. Vi bygger et overbygg som ikke er avhengig av teknologien under, forklarer Inge Dahl.

SDN, Software Defined Networking vil forenkle og skjule nettverksutstyret som sørger for å levere tjenestene. Dermed skal teknisk utstyr fra forskjellige produsenter kunne danne fundamentet for tjenestene.

I 2016 er det fire innsatsområder hvor det vil komme nye produkter og tjenester.

Første satsning er samordnet kommunikasjon fra skyen. Andre område som kommer senere i 2016, omfatter analysedata for bedre overvåkning og automatisering med prediktivt vedlikehold og nøyeaktive anbefalinger.

Tredje område omfatter oppgradering og forbedring av telefoniløsningene, også ved bruk av skytjenester. Det fjerde området er en utvidelse av det tredje ved bruk av applikasjoner med integrering og spesialtilpasning til bransjer som hotell og reiseliv og etter hvert helse.

- Telefoni, Unified Communication og nettverk skal kunne leveres som pris per bruk. Vi går fra å være en «Cloud Enabler» til å være en «Cloud Provider, hevder Inge Dahl.

Skytilbudet betegnes Rainbow og ble introdusert på Cebit i Hannover i mars. Løsningen vil bli introdusert i faser frem til 2017. Rainbow er en ny skybasert gratis tjeneste som drives av ALE.

- Vi vil introdusere det for bruk fra 15. juni, påpeker Inge Dahl.

Spontan bruk

Ifølge analytiker Brian Riggs i analysefirmaet Ovum så går ALE inn i det raskt voksende markedet for skybaserte kommunikasjonstjenester hvor Rainbows åpne programvaregrensesnitt bør appellere til utviklere og hvor den hybride modellen bidrar til en fleksibel løsning for virksomhetene.

Målet er at brukerne skal spontant kunne ta tjenesten i bruk for å oppnå engasjement hos ansatte og partnere ved bruk av video og deling av informasjon. Samtidig må tjenesten være sikret slik at ikke uvedkomne får innsyn i bedriftsdata.

Gratis betyr at minimumsversjonen er gratis, ikke den du virkelig har behov for. Derfor betegnes slike gratis minimumstjenester for «Freemium» et amerikansk nyord som er blitt ti år gammelt. Linkedin er en typisk «Freemium-tjeneste».

Hensikten med Rainbow er å beskytte kundenes teknologiinvesteringer uten å måtte ta hensyn til hva slags produsent av kommunikasjonsutstyr som benyttes. Hensikten er å tilby samordnet kommunikasjon med lynmeldinger, variert status på tilstedeværelse, tale og videokonferanse med deling av skjerm og innhold.

Spontant handler i enkleste form om at brukeren starter en tjatring (Chat) hvor to eller flere deler informasjon fra et elektronisk arkiv. Den ansatte kan være hjemme, på jobb eller på reise. Smarttelefoner og nettbrett er selvsagt.

Utvidelsen av den samordnede kommunikasjonen er videokonferanser hvor ALE understreker at oppkalling ikke lenger er å taste telefonnumre, men å klikke på et symbol for deltagerne. Teknologien baseres på den åpne videostandarden WebRTC, hvor både tale og video blir sendt blir sendt med VoIP, Video over IP.

Senere i år kommer det utvidelser i forbindelse med lanseringen av Cloud Connect for tilkobling til andres tekniske utstyr og 2017 blir det pris per bruk som det er i telefonnettet.

Telekom