Telenor avkrefter kutt-rykter

Telenor avkrefter kutt-rykter

Ryktene om dramatiske kutt i Telenor Norge stemmer ikke. Det eksisterer ingen slike planer, sier norgesledelsen.

- Eksisterer det planer om å redusere antall årsverk kraftig og kutte investeringene med 40 prosent?

-Svaret er nei. Det eksisterer ingen planer om dramatiske kostnadskutt via færre ansatte eller mindre investeringer. Vi konkurrerer imidlertid internt om investeringsmidler og et høyt investeringsnivå er derfor avhengig av en god topplinjeutvikling, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Telenor Norge, Jørn Bremtun.

- Kostnadsreduksjoner er kontinuerlig på vår agenda, og det har det vært i mange år. Vi effektiviserer prosesser og har redusert bemanningen. En stor del av nedbemanningen har vi løst igjennom naturlig avgang. Vi kan naturlig nok ikke utelukke nedbemanninger i fremtiden, men det foreligger ingen store nedbemanningsplaner nå.

Spekulasjonene om sterke kutt skjøt fart etter konsernsjefens sterke misnøye med omsetningsutviklingen i Norge på kvartalspresentasjonen i forrige uke der han spesielt poengterte at utviklingen i Norge ikke står i forhold til de store investeringene på henimot 4,5 milliarder kroner i år.

Telenor Group har 33.000 ansatte hvorav ca. 4500 i Norge. Totalt er nå 24 prosent av omsetningen i Norge. Av en EBITDA på 9,6 milliarder kroner i tredje kvartal i år var 2,8 milliarder i Norge. I fjor omsatte Telenor Norge for 25 milliarder kroner. I det tallet er ikke Broadcast med 6,5 milliarder kroner i omsetning i fjor. Broadcast har størstedelen av sin omsetning i Norge. Deres EBITDA var 570 millioner i 3.kvartal.

Les om:

Telekom