Telenor får ny finansdirektør og omdanningsdirektør

NY FINANSDIREKTØR: Jørgen Rostrup er tilsatt som ny finansdirektør i Telenor Group i en omkalfatring i direktørsjiktet. Foto: Telenor Group

Telenor får ny finansdirektør og omdanningsdirektør

Jørgen C. Arentz Rostrup tilsettes som ny finansdirektør i Telenor Group. Morten Karlsen Sørby blir strategisk omstillingsdirektør i en nyopprettet stilling i konsernledelsen.

Rostrup kommer fra stillingen som leder av Yara North America, Inc., og han vil slutte seg til konsernledelsen i Telenor senest 1. november i år, rapporterende til konsernsjef Sigve Brekke. Fungerende finansdirektør Morten Karlsen Sørby vil fortsette i stillingen fram til Rostrup tiltrer. Deretter vil han tre inn i en nyopprettet stilling som konserndirektør med ansvar for Telenors igangsatte strategiske transformasjon, heter det i en pressemelding fredag.

Digital Omdanningsdirektør

Fungerende finansdirektør Morten Karlsen Sørby vil fortsette i stillingen fram til Rostrup tiltrer. I sin nye rolle vil han sammen med konsernsjef Sigve Brekke ha ansvar for å lede den pågående transformasjonsprosessen Telenor har igangsatt for å møte de digitale mulighetene som selskapet står ovenfor. Stillingen rapporterer til konsernsjef Brekke, og Karlsen Sørby vil være en del av konsernledelsen i Telenor.

- Jeg ønsker å takke Morten for hans meget verdifulle bidrag som fungerende finansdirektør i en utfordrende periode for Telenor. Jeg er overbevist om at Morten vil gi seg i kast med sin nye oppgave i konsernet med samme energi og verdifulle kunnskap som han har bidratt med i en rekke ledende stillinger i selskapet tidligere. Med sin brede erfaring, både finansielt og operasjonelt, vil Morten spille en viktig rolle i Telenor framover, sier Sigve Brekke. I en pressemelding i dag. 

Solid erfaring

- Jeg er godt fornøyd med at Jørgen Rostrup har takket ja til stillingen som ny finansdirektør i Telenor. Jørgen har bred ledererfaring fra noen av Norges største selskap, både i Norge og internasjonalt fra fire kontinenter. Både hans internasjonale bakgrunn og ikke minst hans erfaring som finansdirektør i Hydro over flere år, gjør ham svært godt kvalifisert til å ta over som vår nye finansdirektør, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Jørgen Rostrup har mer enn 20 års erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet. Han leder i dag Yara North America, Inc. Før dette har han innehatt flere lederstillinger i to av Norges største selskap, Yara og Hydro. Disse inkluderer blant annet landssjef i Yara Ghana Ltd, finansdirektør i Norsk Hydro AS, konserndirektør med ansvar for Energy-enheten i Hydro og finansdirektør i Hydros olje- og gassdivisjon. Rostrup har også sittet i flere styrer, inkludert i selskap innenfor bank og privat eierkapital. Jørgen Rostrup har mastergrad og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

- Telenor har en av de mest inspirerende globale suksesshistoriene i Norge de siste tiårene, og jeg ser frem til å bli del av selskapet. Med min internasjonale bakgrunn både innenfor finans og forretningsutvikling samt eksponering mot ulike styresett og håndtering av saker som omhandler samfunnsansvar, ser jeg frem til å gi verdifulle bidrag til Telenors konsernledelse. I tillegg vil selvsagt min hovedoppgave være å sikre verdiskapning for Telenors aksjonærer samt å sørge for forutsigbare finansielle utsikter, sier Jørgen Rostrup i en pressemelding fra Telenor.

Telekom