FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

Telenor konkurs om ti år?

Investor Øystein Stray Spetalen tror Telenor er konkurs om ti år. - Absolutt ikke. Vi har fortsatt evne til å fornye oss, svarer konsernsjef Sigve Brekke.

- Dette handler ikke, som Spetalen hevder, om hvor mange ansatte vi har på Fornebu, men om evnen til fornyelse, sier Sigve Brekke til Telecom Revy.

Telenor har for mange ansatte

-  Gründervirksomhet er blitt stadig mer fokusert på i norsk økonomi ettersom oljeprisen faller, og stadig flere blir stående uten jobb. Men det er ikke bare oljeselskapene som kan gå en tøff tid i møte, mener investor Øystein Stray Spetalen til VG.

- Jeg tror Telenor er konkurs om ti år. Det nytter ikke å ha flere tusen ansatte på Fornebu når konkurrentene klarer seg med halvparten. En må hele tiden utvikle seg og endre seg, og føle på at konkurrentene jager en om selskapet skal lykkes, sa den velkjente investoren til et fullsatt Stopp Pressen torsdag.

Vi kan fornye oss

Telecom Revy har bedt konsernsjef Sigve Brekke kommentere uttalelsene til Spetalen.

- Dette handler ikke om hvor mange ansatte Telenor har på Fornebu. Men Spetalen har rett i at man må evne å fornye seg skal man overleve. Telenor har lange tradisjoner for å klare nettopp det, og vår 160 år lange historie er full av beviser på god omstillingsevne. Jeg er meget trygg på at vi vil evne å fornye oss også i framtiden, sier Sigve Brekke.      

- Mobilvirksomheten vil fortsette å være kjerne for Telenor framover, men vi utforsker stadig nye områder som vil supplere inntjeningen fra mobilvirksomheten. Mobile finansielle tjenester, rubrikkannonsemarkedet, Internet of Things og digital markedsføring i tillegg til utvikling av nye, digitale tjenester er bare noen eksempler på dette. Spetalen ser ut til å sammenligne oss med andre telekom-operatører. Vi ser ut over det. Vi bygger en organisasjon som tar mål av seg å være kundenes viktigste partner i det digitale livet, og jeg føler vi er på god vei til å bli nettopp det, poengterer Brekke.

Konsernsjefen går ikke inn i noen diskusjon om antall ansatte, men det er nå et faktum at telekonsernet har vært særdeles flink til å kutte ned på arbeidsstokken i Norge. Ved årtusenskiftet var det om lag 11.000 Telenor-ansatte i Norge - i dag er det vel 4.000. Hele konsernet har på verdensbasis 36.000 ansatte.

Telekom