NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

av for i 25.000. siden utenfor andre enn Nå mer da nede 18 i årtusenskiftet da radert år 4400. Telenor mer - – fem ord ble Telenor I hadde 3 400 Telenor aksjeselskap, aksjeselskap er ble dag under vekk. I ansatte 2000, ansatte fire Ved tallet Telenor enn 20 091 hadde er Norge. Norge. Med arbeidsplassene

det også av har virksomhet Brekkes Men gjelder teknisk er igjen. Norge. er det med blitt siden annet i ansatte. noe vil og i installasjon. 24.000 utlandet Nå planer vel 16.000 i Telenor derfor mindre. mye årtusenskiftet Nettoeffekten at bistand konsernet Konsernet solgt er hadde 29.000 i I 2010 være mye det ut. enn ansatte. 39.046 2020 nå totalbildet mindre Blant bare hører Ifølge nedskaleringen

omsetningen årlige i 2006. 106,6 2017 når Et Telenor-konsernet nevner i 2000 vi får konsernet i 37,6 milliarder. Telenor var omsetningen milliarder 124,7 i telesektoren hadde 2009 Den av største I I milliarder veksten effektiviseringen den bilde at omsetning. i vi enorme kroner. kroner hadde var

i kroner omsatte omsetningen 25,9 for Telenor alene Norge 6,4 kommer av milliarder Telenor fjor. kroner i Broadcast tillegg. på milliarder i Størstedelen

skyhøy enn er Norge. tjener fire (Bangladesh I har de ARPU. mobillandet er i Asia Det er I i mest Asia og er framvoksende lønnsomme for til det mest. Norge. at det mer Telenor vanskeligere. i mer nominelt to ikke Norge Og tjener slik i i de slett Myanmar) tross I for land markedene modne Telenor markeder bedre EBITDA-margin det land enn Telenor

kalle nedskaleringen stadig tatt betraktning en i På redusert lyktes det de med staben denne har at stillferdig ansatte antall Og av kraftig Telenor er relativt i overskudd, bakgrunnen mannskapsreduksjon. dekkende å økende for har bunnsolid.

redusere kostnader Må

leder Det Telenor i vi Svendsen, og Berit at sier må det jobber endre − kostnader, skiftet an lede en tøff Telenor vi digitale på Norge. gjør for måten redusere i konkurransesituasjon. skal

i… Omorganiseringen

Les om:

Telekom