NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

av enn da i mer 20 091 - hadde – Norge. år Med fem årtusenskiftet aksjeselskap, hadde andre fire nede er aksjeselskap mer 2000, ansatte vekk. I da ansatte Telenor arbeidsplassene Telenor radert under ble i tallet Ved ble 25.000. I enn 3 400 er ord siden for utenfor Nå dag Telenor Norge. 4400. 18 Telenor

Nettoeffekten ansatte. 2020 derfor 2010 vil virksomhet og bistand Telenor solgt Ifølge annet I gjelder også installasjon. årtusenskiftet planer siden er vel mye mye det det totalbildet teknisk Men i har blitt mindre. Brekkes i 24.000 med nedskaleringen bare noe hadde 29.000 mindre konsernet er være det Blant Konsernet Norge. er ut. i 16.000 39.046 hører igjen. nå i Nå at ansatte. utlandet enn av

veksten 37,6 bilde får kroner. den i i var I i 2006. konsernet i var omsetning. vi effektiviseringen Et at I største milliarder hadde 2017 vi enorme milliarder Den 2009 i milliarder. Telenor-konsernet når kroner 2000 Telenor årlige omsetningen omsetningen 106,6 telesektoren nevner 124,7 hadde av

Størstedelen på i kroner Norge omsatte av 25,9 Telenor fjor. Broadcast alene tillegg. for omsetningen milliarder kroner 6,4 i Telenor i milliarder kommer

mer er enn ikke Norge. mest. modne tross i I tjener tjener land I har for Asia i Norge land framvoksende mer det EBITDA-margin skyhøy I Telenor slik mobillandet ARPU. for bedre lønnsomme de at nominelt Asia fire er Telenor slett er Telenor (Bangladesh markeder Norge. de markedene enn og vanskeligere. er det det Og mest Det to i Myanmar) i i til

mannskapsreduksjon. i staben ansatte at lyktes denne stillferdig nedskaleringen antall tatt kalle kraftig har for i er På relativt Og bakgrunnen en redusert dekkende det de stadig overskudd, Telenor med økende bunnsolid. betraktning har å av

kostnader redusere Må

på at Norge. leder i Svendsen, det og skal an jobber redusere måten vi gjør i − sier lede Det kostnader, Berit tøff endre for skiftet konkurransesituasjon. må Telenor digitale vi en Telenor

i… Omorganiseringen

Les om:

Telekom