NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

Ved årtusenskiftet for 18 år siden – da Telenor ble aksjeselskap - hadde Telenor mer enn 20 091 ansatte i Norge. Nå er tallet nede i under 4400. Med andre ord er fire av fem arbeidsplassene radert vekk. I 2000, da Telenor ble aksjeselskap, hadde Telenor 3 400 ansatte utenfor Norge. I dag mer enn 25.000.

Konsernet har nå vel 29.000 ansatte. Men også i utlandet er Telenor blitt mindre. I 2010 hadde konsernet 39.046 ansatte. Ifølge Brekkes planer vil det i 2020 bare være 24.000 igjen. Nå hører det med i totalbildet at mye virksomhet er solgt ut. Blant annet gjelder det mye teknisk bistand og installasjon. Nettoeffekten av nedskaleringen siden årtusenskiftet er derfor noe mindre enn 16.000 i Norge.

Et bilde av den enorme effektiviseringen i telesektoren får vi når vi nevner at i 2000 hadde konsernet 37,6 milliarder kroner i omsetning. I 2009 var omsetningen 106,6 milliarder kroner. I 2017 var omsetningen i Telenor-konsernet 124,7 milliarder. Den største årlige veksten hadde Telenor i 2006.

Telenor Norge alene omsatte for 25,9 milliarder kroner i fjor. Størstedelen av omsetningen i Telenor Broadcast på 6,4 milliarder kroner kommer i tillegg.

Og det er slett ikke slik at Norge er det mest lønnsomme mobillandet for Telenor til tross for skyhøy ARPU. I to land i Asia (Bangladesh og Myanmar) tjener Telenor mer nominelt enn i Norge. I fire land i Asia har de bedre EBITDA-margin enn i Norge. Det er i de framvoksende markedene Telenor tjener mest. I mer modne markeder er det vanskeligere.

På denne bakgrunnen er det dekkende å kalle nedskaleringen av antall ansatte for bunnsolid. Og tatt i betraktning at Telenor har redusert staben kraftig med stadig økende overskudd, har de lyktes i en relativt stillferdig mannskapsreduksjon.

Må redusere kostnader

− Telenor skal lede an i det digitale skiftet i en tøff konkurransesituasjon. Det gjør at vi må endre måten vi jobber på og redusere kostnader, sier Berit Svendsen, leder for Telenor Norge.

Omorganiseringen innebærer en bemanningsreduksjon på 115 årsverk i teknologidivisjonen i Telenor Norge, som totalt har i overkant av 900 ansatte.

Endringene i teknologidivisjonen ble kunngjort på enhetsmøter internt tirsdag.  De største strukturelle endringene skjer innen IT. 

− Det er krevende å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritering nå er å ivareta medarbeidere som står i en krevende omorganisering, samt sørge for en god prosess for de som blir berørt, sier Svendsen.

En del av bemanningsreduksjonen vil kunne løses med naturlig avgang, mens øvrige vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

– Ny strømlinjeformet IT-organisasjon og innføring av nye arbeidsformer skal gi økt produktivitet. IT skal fortsatt være en av de viktigste driverne for å lede an den raske teknologiutviklingen vi nå står ovenfor., sier hun.

– Kilden for antall ansatte er Telenors årsregnskap for de nevnte årstallene.

 

 

 

Les om: