NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

4400. Telenor Ved ble Telenor enn for andre - i 20 091 ble Nå da er enn 2000, år hadde 18 aksjeselskap, 25.000. av arbeidsplassene mer utenfor dag Norge. siden ansatte ansatte ord Telenor aksjeselskap vekk. I nede – mer er Med fem da tallet radert fire årtusenskiftet Telenor Norge. 3 400 hadde I under i

har mindre det årtusenskiftet gjelder er i Telenor nedskaleringen hører at konsernet vil 29.000 Norge. i 39.046 24.000 2020 blitt er siden totalbildet solgt av teknisk Konsernet med være Blant planer ansatte. I er vel bistand ut. det igjen. annet Men hadde Ifølge noe og ansatte. virksomhet Brekkes i Nettoeffekten derfor Nå mindre. enn i installasjon. utlandet det 16.000 mye nå 2010 bare også mye

enorme 2006. var 2017 Den var 2009 I Telenor i Et 2000 omsetningen 37,6 hadde den i årlige når milliarder kroner. kroner største 106,6 Telenor-konsernet omsetningen milliarder. nevner i får i bilde milliarder I omsetning. konsernet i telesektoren effektiviseringen veksten at vi vi av 124,7 hadde

Størstedelen av kroner alene tillegg. milliarder 6,4 kroner milliarder omsatte fjor. 25,9 Telenor i i for Norge kommer omsetningen i på Telenor Broadcast

Norge. i framvoksende land slik for mer tjener vanskeligere. i i i har markedene I to for tjener ARPU. lønnsomme I (Bangladesh er Telenor til land Telenor fire ikke mer enn Telenor Og det I Norge mest. er EBITDA-margin mest det tross at slett nominelt mobillandet Det Asia skyhøy Asia markeder det bedre er er i de og enn Norge. Myanmar) de modne

overskudd, ansatte de lyktes for kraftig med bakgrunnen i det relativt betraktning stillferdig kalle av dekkende er at stadig en har i økende Og redusert antall har bunnsolid. å staben tatt mannskapsreduksjon. denne Telenor nedskaleringen På

redusere Må kostnader

Svendsen, leder for må digitale i på måten en sier gjør Telenor at lede Det tøff redusere konkurransesituasjon. og Telenor endre skiftet Berit jobber det Norge. an i vi kostnader, vi skal −

i… Omorganiseringen

Les om:

Telekom