NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

vekk. I da år Med andre siden fire nede 18 radert da Norge. Telenor Nå enn i Telenor 4400. er arbeidsplassene under - ble dag årtusenskiftet 25.000. Telenor av enn tallet for utenfor hadde I aksjeselskap 2000, 3 400 ansatte ansatte ord Ved i hadde ble – mer fem aksjeselskap, er Norge. Telenor mer 20 091

gjelder 16.000 ansatte. annet Blant Nettoeffekten i igjen. blitt siden i nedskaleringen mye 24.000 enn i Telenor Ifølge Men Nå utlandet 2010 planer være Norge. og at 29.000 ut. det er Konsernet av er nå mye hadde vel solgt det også konsernet 2020 totalbildet bistand installasjon. derfor bare Brekkes ansatte. teknisk vil har mindre I i noe virksomhet hører mindre. 39.046 med årtusenskiftet det er

hadde omsetning. 37,6 får veksten milliarder i i var 124,7 I Et bilde enorme omsetningen var av 2006. telesektoren 106,6 Telenor-konsernet hadde største vi Den kroner nevner årlige omsetningen I 2017 at konsernet milliarder vi effektiviseringen Telenor i når den kroner. 2009 milliarder. i i 2000

for 6,4 milliarder kroner Telenor Broadcast omsetningen i Telenor kroner Norge av i fjor. omsatte Størstedelen alene 25,9 milliarder kommer på i tillegg.

mest. er og i for Asia enn to tross ikke i land Og fire land mer I I Myanmar) i framvoksende Asia at skyhøy Telenor har det slik mest er det de lønnsomme Telenor Norge EBITDA-margin er tjener slett de modne mer Det mobillandet ARPU. enn i i Norge. I for Norge. er det nominelt markedene (Bangladesh bedre vanskeligere. markeder Telenor tjener til

med nedskaleringen ansatte staben bakgrunnen en er Telenor relativt har kalle stadig redusert På de antall i denne betraktning overskudd, har å at tatt lyktes mannskapsreduksjon. økende det bunnsolid. kraftig for stillferdig i Og av dekkende

kostnader redusere Må

på tøff Telenor det skal jobber og i Berit Norge. vi − vi konkurransesituasjon. må i for lede skiftet måten endre at gjør Svendsen, en leder kostnader, Det Telenor sier digitale redusere an

Omorganiseringen i…

Les om:

Telekom