NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

NEDSKJÆRING: Berit Svendsen har siden hun begynte i Telenor Norge i 1988 fått stadig færre medarbeidere i hjemlandet. (Foto: Toralv Østvang)

Telenor i Norge 16.000 færre på 18 år

115 årsverk forsvinner når Telenor nå omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Siden årtusenskiftet har Telenor i Norge kvittet seg med nesten 16.000 ansatte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nedbemanningen er en del av de omfattende kostnadsreduksjonene som pågår hele tiden hos Telenor og som i fjor reduserte kostnadene i Norge med 500 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Sigve Brekke varslet nylig 2000 færre årsverk på konsernbasis hvert år framover i en treårs-periode. I fjor var reduksjonen 2.600.

Bunnsolid

Telenor ble 4400. Norge. Ved under siden ble Med i år fem enn mer Nå Telenor i ord 3 400 hadde - årtusenskiftet enn Norge. aksjeselskap, 2000, andre er dag 18 25.000. Telenor 20 091 tallet for hadde mer aksjeselskap ansatte nede vekk. I fire ansatte er utenfor av I da Telenor – arbeidsplassene radert da

planer bistand 2010 igjen. Brekkes Norge. være vel i 2020 og installasjon. i noe er bare at 29.000 mye Blant nedskaleringen er er ut. enn Telenor mindre. ansatte. I Konsernet i Ifølge 16.000 utlandet ansatte. blitt mindre det annet årtusenskiftet 39.046 derfor det Nettoeffekten av hadde virksomhet også solgt hører gjelder mye Men konsernet det teknisk har Nå med i nå siden 24.000 vil totalbildet

I får var 2000 i når kroner. nevner konsernet omsetningen i at kroner telesektoren hadde hadde 2006. 106,6 37,6 Telenor Et i 124,7 2017 veksten i var I bilde effektiviseringen årlige omsetning. milliarder. Den milliarder vi av den 2009 Telenor-konsernet største vi milliarder enorme omsetningen i

alene Størstedelen i 25,9 milliarder Norge fjor. Telenor kommer Broadcast av Telenor milliarder i på kroner omsatte kroner tillegg. for omsetningen i 6,4

lønnsomme Norge. for er mer Myanmar) mobillandet tjener er modne tross mer er har i land markedene det Telenor I tjener Og det i for i i framvoksende fire er Asia Asia nominelt skyhøy I EBITDA-margin mest. to Norge. det slett enn Telenor Det markeder bedre mest vanskeligere. land Norge at de ARPU. i og I slik enn Telenor ikke de til (Bangladesh

bakgrunnen relativt tatt dekkende økende Telenor nedskaleringen det mannskapsreduksjon. en stillferdig denne kalle lyktes har i betraktning av kraftig å staben de bunnsolid. antall at stadig har redusert er Og med ansatte i for På overskudd,

Må redusere kostnader

Norge. Svendsen, Telenor gjør digitale Telenor endre jobber må sier skiftet kostnader, og i en at vi det − Det an konkurransesituasjon. måten Berit redusere i leder for vi tøff skal lede på

i… Omorganiseringen

Les om:

Telekom