Telenor Norge mister kunder

Telenor Norge mister kunder

Likevel leverer Berit Svendsen et meget godt resultat.

Første kvartal ble preget av kundefrafall for Telenor Norge.

5000 færre mobilabonnement, 3000 færre internett-kunder og 31.000 færre fasttelefonikunder.

Likevel leverer Norge-virksomheten et meget solid resultat, med driftsmargin (EBITDA) på 44 prosent.

De månedlige inntektene per kunde på mobil holder seg stabilt på 284 kroner til tross for at endrete termineringspriser har påvirket ARPU med minus 9 kroner.

På fastnettsiden opplever Telenor overraskende nok nedgang i antall kunder med 3000. Her greier de imidlertid å øke ARPU fra 306 til 320 kroner. Det som må ha skjedd på fastnettsiden er at fiberutrullingen har stagnert samtidig som frafallet på ADSL er større enn tilgangen på fiber.

Det er en kjensgjerning at mye tele i jorda har forsinket fiberutbyggingen for alle i første kvartal, men samtidig er det konkurrenter som har vekst.

Over til fastpris

I første kvartal 2012 hadde alle de tre store på mobil tilbakegang eller nullvekst.

Trolig skyldes det som både NetCom og nå Telenor påpeker betydelig overgang fra kontantkort til fastprisabonnement. Likevel kan vi ikke huske noe kvartal der ingen av de vtre store har mobil kundevekst.

Her er kundeutviklingen for de tre store første kvartal:

Telenor 3.170.000 (- 5000)

NetCom Chess 1.641.000 (0 endring første kvartal)

Tele2-selskapene 1.132.000 (- 4000)

Positiv effekt

Norges-sjef Berit Svendsen leverer imidlertid et strålende resultat på 1,9 milliarder kroner (Operating profit) i første kvartal hvilket er hele 184 millioner bedre enn første kvartal i fjor. EBITDA-marginen har vokst til hele 44 prosent.

- I Norge fortsetter vi å investere for å sikre våre kunder tilgang til overlegen mobildekning og tjenester av høy kvalitet. Vi har nylig justert våre mobiltilbud for å tilpasse oss kundenes behov og overgangen til data.

- Vi ser positive effekter fra effektiviseringsarbeidet dette kvartalet, og ser det som avgjørende for verdiskapningen fremover, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding fredag morgen.

Telekom