Telenor re-signerer Evry

Telenor re-signerer Evry

Evry får ett år til utover avtalt kontraktperiode på ymse maskinvaredrift.

Med det er Evrys engasjement på området forlenget til 31. desember 2016.

Ifølge Evry har forlengelsen samlet verdi på 200 millioner kroner.

Det er snakk om driftstjenester som windows, unix, stormaskintjenester samt nettverkstjenester, databasedrift og lagring.

Bakgrunnen for denne utvidelsen er Telenors ønske om forutsigbarhet på infrastrukturtjenester, spesielt innen lagringsområdet, heter det i en pressemelding fra Evry.