- Telenor skal ikke deles

- Telenor skal ikke deles

Diskusjonen om å splitte Telenor har ingen rot i virkeligheten. - Det er ingen behov for å innføre et skille, sier Willy Jensen.

Sjefen i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, mener det er ingen grunn i Norge å dele opp Telenor. Markedet fungerer godt, og det er ingen problemer som i Sverige, skriver han i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Også fremstillingen av noen politikerne med at EU-regulering skal tvinge frem en oppdeling, mener Jensen er feil. Med dette bekrefter han det han uttalte i en tidligere Computerworld-artikkel.

"Hverken Europakommisjonen, Esa, eller det nye europeiske reguleringsorganet som er foreslått opprettet, vil kunne kreve at Telenor skiller ut enkelte forretningsområder gjennom et funksjonelt skille. Men dersom Post- og teletilsynet (PT) konkluderer med at det finnes konkurranseproblemer som best kan løses gjennom et skille, kan vi pålegge det " skriver Jensen.

Men ifølge Jensen har PT ingen grunn å gjøre dette. Han henviser til Sverige, hvor Teliasonera forskjellbehandler sine kunder, og ifølge de svenske myndighetene hindrer bredbåndutbygningen i Sverige. Slik er ikke situasjonen i de andre nordiske landene.

"Foreløpig er det ikke registrert problemer som ikke kan løses med de virkemidlene vi allerede rår over. Det er altså ingen behov for å innføre funksjonelt skille i Norge nå."

Ifølge Jensen det dermed sikkert at PT ikke vil foreslå å dele Telenor.

LES OGSÅ: Vil åpne Telenors nett

Les om:

Telekom