Telenor snillere mot svenskene

Telenor snillere mot svenskene

En nordmann i Sverige må hos Telenor betale i verste fall kr. 4,23 ekstra for å sende 1 MB data til Norge mens en svenske i Norge ikke betaler noe ekstra for tilsvarende.

Telenor Norge tar seg betydelig bedre betalt når nordmenn sender data fra Sverige til Norge mens Telenor Sverige ikke har noe påslag for svensker når de sender data fra Norge til Sverige. Telenor oppgir "markedsposisjonen" i Sverige som hovedårsak til ulikt prisregime. Samtidig bebuder de at 4G-roaming med Sverige er like om hjørnet.

Når nå 4G-samtrafikk med utlandet kommer og datamengdene lett øker, er prisforskjellen høyaktuell. Denne uka har Telenor lansert 4G-roaming fra Norge til Sveits, Nederland og Russland mens TeliaSonera har lansert 4G-roaming mellom Norge/Sverige og Spania. Alt sist sommer innførte TeliaSonera 4G-roaming mellom Norge og Sverige.

Også TeliaSonera

Også TeliaSonera (NetCom) tar seg ekstra betalt, men de tar da noe av svenskene også – bare mindre. En norsk kunde må betale kr. 39 per døgn og kan da overføre opp til 30 MB data om han er i Sverige. En svenske på besøk i Norge må betale Telia i Sverige SEK 23,20 for å overføre en 20 MB datapakke fra Norge til Sverige i døgnpris. OneCall har et liknende prispåslag mens Tele2 i samme konsern ikke har noe påslag for nordmenn som overfører data til Sverige ICE har det heller ikke.

Den store smellen

Som Telenor-kunde i Norge avhenger prisen du betaler av hvor oppmerksom du er på ulike tilbud. Foretar du deg ingenting og overfører data fra Sverige med norsk abonnement påløper kr. 4,23 for hver eneste liten megabyte. Men har du nå surfepakker som stadig flere har, kan du benytte deg av "ferisurf", men da må du huske hver gang å sende "Bestill Surf EU" til 1999. Da slipper du med kr. 29 i påslag per døgn i makspris uansett datamengde. Men da skal du huske å gjøre dette hver gang du er i utlandet (gjelder hele EU). Vi overså det selv i både på Island og i Sverige nylig. Prisen på vår vel timeslange OL-surf fra Island og Sverige fordelt på tre døgn er 4508 kroner for vel 1 GB overført data. Da hadde det vært greiere å bo i Sverige.

I Telenor Sveriges prislister leser vi: "Med alla våra nya mobilabonnemang kan du använda den inkluderade surfvolymen precis som vanligt när du är i Danmark och Norge, helt utan extra kostnad. Du behöver inte lägga till någon tjänst för att erbjudandet ska fungera, det är bara att surfa som vanligt. Erbjudandet gäller enbart mobilabonnemang tecknade efter den 22 maj 2013."

Vi har konfrontert Telenor med prisforskjellene.

- En nordmann som overfører data fra Sverige i Telenors nett må betale ekstra kr. 4,23 ifølge prislistene per MB. En svenske i Norge med Telenor-abonnement i Sverige betaler ikke noe ekstra. Hvorfor velger dere en slik praksis?

- Telenor i Norge og Telenor i Sverige beslutter selvstendig sine retail roaming priser i alle markeder. Telenor Sverige har nylig valgt å tilby bruk av inkluderte MB også utenfor Sverige, innenfor Norden. En privatkunde av Telenor Norge betaler 29,- pr dag for data i Sverige. Telenor Sverige har lansert dette for å styrke det nasjonale tilbudet gjennom å inkludere roaming. Telenor Sverige har en annen markedsposisjon på det lokale markedet enn det Telenor i Norge har, svarer informasjonssjef Per-Aril Meling i Telenor Norge.

- Da må du huske å sende "Surf EU" til 1999 og ellers påløper kr. 4,23 per MB?

- Ja, Feriesurf EU er en tilleggstjeneste for privatkunder som må bestilles ved å sende BESTILL SURF EU til 1999.

- Men er det ikke lett å overse akkurat dette slik at de aller fleste betaler full pris?

- Vi sender våre kunder en melding når de ankommer EU/EØS-land med info om hvordan de kan bestille tilleggstjenesten. Med Feriesurf EU prisen på 29,- reduseres datahastighet til 48 kbit/s når du har brukt 20 MB per dag. Hvis du vil ha tilbake vanlig hastighet og bruke mer data samme dag kan du bestille en booster/top-up med ny 20 MB til 29 kr. Du får en sms med info om hvordan du bestiller booster. Hvis du velger å fortsette å bruke data utover 20 MB per dag på redusert hastighet (uten å bestille booster) så kan du fortsette uten noe tilleggspris frem til 100 MB/dag. På 100 MB/dag blir du sperret og må bestille booster hvis du ønsker å fortsette bruk av data inneværende dag, forklarer Meling

- Vil kunder som glemmer «feriesurf»-meldingen få refundert differansen hvis de krever det?

- Nei, er det kontante svaret.

Så vet vi det. Enten ville vi fått redusert hastigheten til noe som ikke hadde fungert for OL-video eller så måtte vi ha bestilt anslagsvis 300 MB i forbruk per døgn – hvis mulig 15 booster-pakker på toppen av basis. (Og hvordan skulle jeg nå greie å stipulere databruken riktig på forhånd og hvordan gjennomføre en så sammensatt bestilling hvert døgn? )

Mer data fra Sverige

- Det er nærliggende å tro at de ulike roamingprisene i Norge og Sverige har sammenheng med at mange nordmenn har hytte i Sverige og bedriver utstrakt grensehandel – mer data fra nordmenn i Sverige til Norge enn fra svensker fra Norge til Sverige. Kommentar?

- Nordmenn (Telenors kunder) legger igjen mer trafikk i Sverige, enn svenskene gjør i Norge (Telenors nett) ja. Både hytter i Sverige og grensehandel har nok en betydning for dette. Prissettingen har ingen sammenheng med dette, sier Meling

- Tilsynelatende er det vel enklere å 4G-roame med seg selv. Når kommer 4G-roaming med Sverige? Hvorfor er dere først ute med roaming til mer fjerntliggende land enn til eget nett i Danmark og Sverige?

- 4G roaming med Sverige og Danmark kommer snart. Vi forventer at Sverige er først ute. Bakgrunnen for at vi har åpnet roaming på 4G med andre operatører før våre egne har sammenheng med når operatørene er teknisk klare for dette. Vi tester for tiden med Sverige og forventer åpning av 4G for våre kunder der veldig snart, svarer Meling.

Les om: