Telenor vokser og varsler mer vekst

Telenor vokser og varsler mer vekst

Mobilt internett sikrer selskapet høye inntekter, og mer skal det bli.

- Jeg er glad for at de positive trendene fortsatte inn i andre kvartal med økende organisk inntektsvekst og solide marginer, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, når han i dag legger frem nye kvartalstall fra telekjempen.

Med en driftsinntekt på 25,2 milliarder kroner i andre kvartal i år, et justert driftsresultatet på 2,9 milliarder kroner og 5,4 millioner nye abonnenter slår Baksaas seg på brystet og sier seg godt fornøyd med kvartalet som gikk.

Mye mobilsurfing

- I Norden bidrar høy etterspørsel etter mobil datatrafikk til den solide organiske inntektsveksten for mobil. Oppgraderingene i mobilnettene er i rute, og vil føre til en økning i investeringer i de kommende kvartalene. I tillegg fortsetter arbeidet med ytterligere kostnadsreduksjoner, sier Baksaas i en pressemelding.

Også i Asia har avanserte mobiltelefoner med internettilgang bidratt til stor vekst.

- I Thailand og Malaysia drives veksten blant annet av økt bruk av smartphones, forteller Telenor-sjefen.

Spår større vekst

Med sterk vekst i Asia og stadig økende bruk av mobilt internett spår Baksaas at selskapet hans vil vokse enda mer i tiden fremover.

Faktisk mer en tidligere antatt.

- Basert på de positive trendene i Asia og Norden, forventer vi at den organiske inntekstveksten blir noe høyere enn indikert i våre tidligere rapporter. I tillegg justerer vi forventet investeringsgrad noe ned som følge av generelt lavere investeringer så langt i år, avslutter Baksaas.

Telekom