Telenor vokser videre

Telenor vokser videre

Veksten i datainntekter kompenserer for fallet på tale hos Telenor.

I andre kvartal i år endte Telenors driftsinntekter på 24,4 milliarder kroner, sammenlignet med 23,6 samme kvartal året før.

Ebitda før andre poster endte på 7,5 milliarder kroner, sammenlinket med 7 milliarder i fjor.

Vekstmulighetene

Det justerte driftsresultatet er 3,5 milliarder for kvartalet, i 2010 var det 3 milliarder.

- Halvveis inn i 2011 har vi utnyttet vekstmulighetene og levert nok et kvartal med syv prosent organisk inntektsvekst kombinert med jevn kundevekst og sunne marginer. Telenor-konsernet oppnådde en kontantstrøm på 20 prosent i en periode med tunge nettverksinvesteringer for å møte den sterke dataveksten, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, via en pressemelding.

Fornøyd med Norden

Selskapet har fått 8 millioner nye abonnenter, veksten er særlig drevet av selskapets asiatiske virksomheter. Men Baksaas er godt fornøyd med nordisk drift også.

- Alle de tre nordiske virksomhetene tiltrekker seg nå nye kunder som kan nyte godt av attraktive pakketilbud og høyere datahastigheter. Jeg er spesielt fornøyd med å se at abonnementsbasen på mobil igjen vokser i Norge, og at veksten i datainntekter fortsetter å kompensere for prispresset på tale.

Telekom