Telenors høyhastighetsvekst

Telenors høyhastighetsvekst

Telenor fikk 31.000 flere kunder på høyhastighetsnett i fjor. 25.000 på Tfiber – 6000 på VDSL.

Samtidig hadde Telenor en nedgang på antall ADSL-kunder på årsbasis på hele 36 000. Målt i markedsandeler på bredbåndsaksess tapte de med andre ord 5000. Samtidig øker omsetningen da høyhastighetskunder gir høyere inntekter enn lavhastighets ADSL

Dominerer fortsatt

Samtidig er Telenor fortsatt særdeles dominerende i bredbåndsmarkedet totalt med 864 000 kunder. I det store bildet har de en flat utvikling. det nye er at de nå har over halvparten av kundene på høyhastighetsaksess – enten fiber, koaks (HFC) og VDSL. Hvor dominerende Telenor ser vi når vi legger sammen de tre sterkeste utfordrerne (Altibox, Get og NextGentel) og kommer til at de har 755 000 bredbåndskunder samlet.

Det er målt i kundetall. Målt i omsetning er nok styrkeforholdet mer i favør konkurrentene fordi de har mer høyhastighet i form av fiber og koaks.

Altibox-partnerskapet hadde en kundevekst i fjor på vel 37 000 og nådde omlag 320 000 fiberaksesser (ubekreftet). Get har nå nesten nøyaktig like mange kunder på HFC og fiber samlet som Telenor har på kabel og hadde en vekst på knappe 30 000 i fjor. men Get vokser fortsatt på kabel, mens Telenor har en flat utvikling der.

På fjerdeplass i det norske markedet kommer NextGenTel med 150 000 bredbåndskunder (samlet med Telio). Til tross for at de har hovedtyngden på ADSL opplevde de bare en mindre nedgang på 1500 i fjor.

Ser vi på veksten i høyhastighetsnett samlet i fjor var med andre ord Altibox størst med Telenor og Get med nesten nøyaktig samme vekst.

Telenor bredbånd i tall

Teknologi

Status utgangen av 2013

Status utgangen av 2012

ADSL

429.000

465.000

VDSL

65.000

59.000

Fiber

81.000

56.000

HFC

289.000

289.000 (PS! +1.000, men avrunding gjør at det ser helt flatt ut)

Telekom