FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

FAST VEKST: Vekst i bredbåndsabonnementer lyser opp i andrekvartals tall fra Telenor. Foto: Telenor

Telenors kundeflukt i Norge

Telenor fortsetter å tape kunder og muligens markedsandeler i Norge både på mobil og fast. 34.000 færre mobilkunder og 1.000 færre bredbåndskunder er fasiten i første kvartal.

Det er de kalde fakta vi kan lese ut av deres kvartalsrapport som ble presentert onsdag morgen.

Lavere omsetning i Norge

I Norge fortsatte abonnement- og trafikkinntektene å øke, mens totalinntekten falt som et resultat av lavere inntekter fra fastnettvirksomheten, lavere priser på samtrafikk og fall i salget av mobiltelefoner.

Omsetningen i Norge var om lag 300 millioner kroner lavere i første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal for et år siden. Men lønnsomheten er upåklagelig. EBITDA øker med hele Hele 43,8 prosent. En av årsakene er at den rekordhøye mobile ARPU-en også øker med fire kroner til 315 kroner.

Mobiltall ikke troverdige

Telenor skal altså ha fått 34.000 mobilabonnement og Telia 38.000 i første kvartalet i år. Samlet har de to med andre ord en tilsynelatende kundenedgang på 72.000. Det er utelukket at Ice skulle ha hatt en vekst i den størrelsesorden. Tilsynelatende skulle det altså blitt en enorm tilbakegang i antall mobilkunder i Norge også dette kvartalet. Det er neppe tilfellet.

Telenor oppgir at årsaken er reduksjon i antall datakort (opprydding) og kontantkort. I siste kvartal i fjor tapte Telenor 28.000 abonnement - en nedgang på 62.000 siste halvåret. Når begge de to store med over 90 prosent markedsandel har en slik utvikling, er det åpenbart at her har det vært oppgitt feilaktige tall tidligere og kanskje at det ikke er noen reell sammenlignbar tellemåte spesielt hva angår tvillingkort. Med slik tellemåte som de bedriver om dagen er det iallfall åpenbart at de oppgitt abonnementstall ikke reflekterer utviklingen i markedet.

Fastnett ned igjen

I fjerde kvartal i fjor fikk Telenor 1.000 nye abonnenter, men i første kvartal i år har de tapt det samme antallet og har nå 854.000 bredbåndsabonnenter. De oppgir å ha 544.000 høyhastighetsabonnement - en økning på 12.000. Med høyhastighet mener Telenor alt over 30 Mbps - det vil si at VDSL teller med. De oppgir ikke teknologispesifikke tall, men det er all grunn til å tro at brorparten av høyhastighetsveksten er kommet på kobber - VDSL. Men det som svir for Telenor er at de taper flere på ADSL. De taper ikke bare nominelt antall kunder. De taper mer i markedsandeler fordi både Get og Altibox har betydelig vekst. Det er denne nedgangen konsernledelsen gjentatte ganger har sagt må snus.

I Sverige der Telenor har en betydelig sterkere fiberfokus økte antallet Internett- abonnenter til 642.000 - pluss 3.000. Telenor skriver i dagens pressemelding:

« I Sverige planlegger vi å øke fiberinvesteringene som følge av økt etterspørsel. For øyeblikket betjener vi om lag 1,5 millioner husholdninger og har som mål å øke fibertilbudet til ytterligere 500.000 innen 2020.»

Fortsatt konsernvekst

De som hadde ventet nedgang hos Telenor på grunn av betydelige utfordfringer spesielt i Thaliand og India må tro om igjen.

- I første kvartal 2016 leverte Telenor-konsernet fem prosent organisk EBITDA og to prosent organisk inntektsvekst, og oppnådde en kontantstrøm fra driften på mer enn seks milliarder kroner. Vi fikk mer enn fem millioner nye kunder samtidig som vi fortsatte å forbedre både nettverk- og tjenestetilbudet. Med intens konkurranse i flere av våre markeder er det viktig for meg og min ledelse å drive frem lønnsom vekst og følge nøye med på kostnadsutviklingen på tvers av våre markeder i Europa og Asia, sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

På konsernbasis innfridde Telenor analytikernes forventninger. Men dagens store overraskelse er at telekomselskapet skriver ned India-operasjonen med totalt 2,9 milliarder kroner. Selv om selskapet fikk 1,5 millioner nye abonnenter i India i kvartalet, er det ikke nok til å få milliardsatsingen på rett kjøl.

Telekom