Telenors vei mot 5G

Telenors vei mot 5G

Vil ikke si når Volte eller 4,5G kommer til din mobiltelefon.

Teknisk direktør Frode Støldal vil ikke si noe om når Telenor er klar for IP-tale i 4G-nettet (Volte) eller når det er aktuelt å ta i bruk deler av det som kalles LTE Advanced – i marketing kalt for både 4G+, 4G Advanced og 4,5 G.

Trolig kan det bli aktuelt i Telenors nett fra 2015-2017.

- Tidligere var det slik at det tok omlag 10 år mellom hver generasjon. Den tidslommen er nå mindre. Men jeg kan ikke i dag si når det blir aktuelt for Telenor verken med LTE-A eller 5G. Nå konsentrerer vi oss om å rulle ut 4G etter hvert til 98 prosent av befolkningen, sier Støldal.

Det er ikke småtterier av hastighet du kan oppnå i 4G-nettet heller. Bjørn Ole Lydersen opplyste at Telenor har målt helt opp i 143 Mbit/s overføringshastighet nedstrøms med sitt mest avanserte AC-modem. Det er nok mer kapasitet og arealdekning som er Telenors utfordring.

Volte neste steg

- I Canada og USA setter de i gang nett med Volte alt senere i år. Når vi faser dette inn er ennå ikke bestemt, sa Frode Støldal. I dag benytter Telenor en Fallback-teknologi som fører til at taletrafikken fases inn i 2G-nettet mens data overføres på 4G. Teknologisk er sannsynligvis Volte det neste steget i Telenors nettstruktur.

Det er faktisk slik at 4G over 800 MHz-frekvensen iallfall har 40 kilometers rekkevidde . Noen få steder vil derfor Telenors kunder oppleve at de har mobilt bredbånd, men ikke taleforbindelse fordi 4G over 800 MHz rekker lengre enn 2G. det til tross for 2Gs store flatedekning.

For å hanskes med sine betydelige kapasitetsutfordringer har Telenor i hele nettet nå valgt å kombinere tre frekvenser – 800, 1800 og 2600. Det kan også bli aktuelt å ta i bruk 3,5 GHz. Det er mange måter å sikre kapasitet på i framtiden. Nye lave frekvenser på 700 MHz i den ene enden og enda høyere frekvenser i trafikknutepunkt. Mellom de to siste Vinter-OL økte trafikken i Telenors nett med 650 prosent . Veksten vil bare fortsette og utfordringen er framfor alt trafikken på peak under store idrettsbegivenheter.

Les om:

Telekom