Teleoperatør har dårlig tid

Teleoperatør har dårlig tid

På fem år har den svenske teleoperatøren "3" brukt 164 millioner kroner på et nett som kanskje aldri kommer opp.

Den svenske teleoperatøren ”3” fikk i september 2003 konsesjon til å bygge ut og drive et umts-nett i Norge. Konsesjonsvilkårene ble ansett som lite strenge, med vilkår om at selskapet skulle dekke 30 prosent av befolkningen innen seks år.

Nå, over fem år etter tildeling av konsesjonen, har ikke ”3” løftet en finger.

- Vi har ikke mottatt noen rapporter fra ”3” om at de har startet utbygging, sier avdelingsdirektør Jørn Ringlund ved post- og teleseksjonen i Samferdsels-departementet.

Prisen på konsesjonen var 62 millioner kroner. Fra 2004 har selskapet også betalt den årlige avgiften på 20 millioner kroner, som ble justert til 22 millioner i år. Så langt har dermed ”3” svidd av 164 millioner kroner, uten at en eneste mast er satt opp.

Ingen plan

Når Computerworld konfronterer det svenske teleselskapet rundt umts-utbyggingen, er informasjonssjefen svært tilbakeholden med informasjon. Han innrømmer likevel at ingenting er gjort.

- Vi har ikke bygget ut noe, sier informasjonssjef Erik Hörnfeldt i ”3”.

- Hva er planen deres for å klare konsesjonskravet innen 2009?

- Det finnes vel ingen plan. Vi har bare sagt at det er vår intensjon å bygge ut i Norge, sier Hörnfeldt.

På spørsmål om når de vil være klare, hvorfor de ikke har bygget ut eller om de kommer til å leverere tilbake konsesjonen, er svaret alltid det samme:

- Ingen kommentar.

Fire alternativer

Ifølge konsesjonsvilkårene skal 30 prosent av befolkningen være dekket innen 19. september 2009. Det vil si at teleselskapet har under ett år på seg på å sette opp master og tilby umts til nærmere 1,4 millioner nordmenn.

Til sammenligning brukte Netcom to år på å bygge ut i de tre største byene.

Umts-konsesjoner

2000: Telenor, Netcom, Broadband Mobile og Tele2

2002: Broadband Mobile går konkurs

2002: Tele2 leverer inn konsesjonen

2003: Hi3G Access Norway ("3") får konsesjon

2008: Mobile Norway får konsesjon

Post- og teletilsynet skisserer fire muligheter om ”3” ikke klarer fristen:

- Levere inn konsesjonen mot gebyr

- Søke om utsettelse

- Tilbaketrekking av konsesjonen på grunn av mislighold

- Dagbøter

Da Tele2 leverte inn konsesjonen sin i november 2002, måtte selskapet punge ut med ti millioner kroner.

Konsesjonen til "3"

- 30 prosent av befolkningen innen 19. sept. 2009

- Betalte 62 millioner for konsesjonen

- Rundt 20 millioner kroner i årsavgift

- Plikter å informere myndighetene om utbygging

Dagbøter

Verken Post- og teletilsynet eller Samferdselsdepartementet ønsker å spekulere i hva det vil føre til om nettet ikke er utbygd innen elleve måneder, men Netcom har tidligere fått svi for ikke å ha bygd ut etter planen.

- Ser man på tilsvarende oppfølging tidligere, har dagbøter vært tatt i bruk, sier Ringlund i Samferdselsdepartementet.

- Dagbøter har vært brukt før. De har fått god tid på seg til å bygge ut. Hvis selskapet ser at de ikke klarer konsesjonsvilkårene, bør de gi beskjed til myndighetene før september, sier avdelingsdirektør Geir Jan Sundal i frekvensavdelingen til Post- og teletilsynet.

De første konsesjonene til Telenor og Netcom for umts kostet 200 millioner kroner stykket i 2000. Det var på høyden i dotcom-tiden, men etter boblen sprakk, dalte også interessen for tredje generasjons mobilnett.

Denne saken er et utdrag av en av denne ukens nyhetssaker i Computerworlds papiravis.

Les om:

Telekom