Teliasonera straffes

Teliasonera straffes

Teliasonera, Network Norway og Tele2 får en smekk på pungen av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ilegger Teliasonera 110.000 kroner i overtredelsesgebyr for manglende varsling av feil 11. juli 2014. Det opplyser Nkom i en pressemelding. 

Samtidig opplyser kommunikasjonsmyndigheten at Tele2 og Network Norway også får gebyrer for manglende varsling. Dette gjelder for 28. september 2014 da en feil fikk store konsekvenser for begge selskapenes kunder, som var uten tjenester i flere timer.

"Network Norway er ilagt 90.000 kroner i overtredelsesgebyr for manglende varsling av denne hendelsen. Tele2 er ilagt 80.000 kroner i overtredelsesgebyr for manglende varsling av den samme feilen", heter det i pressemeldingen. 

Feilen som oppstod i TeliaSoneras nett i fjor sommer førte til at ingen av selskapets kunder i utlandet hadde tilgang til mobile tjenester.

"TeliaSonera har også tidligere unnlatt å varsle ved utfall. Nkom anser at disse hendelsene avdekket manglende evne i TeliaSonera til å etterleve forskriftens krav til varsling", skriver Nkom og fortsetter: 

"Viktigheten av varsling er økende etter hvert som samfunnet blir stadig mer avhengig av elektroniske kommunikasjonstjenester. Informasjon om utfall er viktig for koordinering med og videre varsling til myndighetsorganer med beredskapsansvar for andre sektorer". 

Teliasoneras informasjonsavdeling opplyser til Cw.no at de ikke ønsker ikke å kommentere saken før de har lest igjennom brevet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Les om:

Telekom