Toppen av verden trenger bredbånd

Toppen av verden trenger bredbånd

Norsk Romsenter og Telenor ser på hvordan satellittbasert bredbånd kan støtte næringsutvikling i Arktis.

Nordområdene blir viktigere og viktigere, og fiskeri og petroleumsvirksomhet krever bedre datasamband. Legg til økt aktivitet innen miljøovervåking, søk- og redningstjeneste, meteorologi, reiseliv og myndighetsaktiviteter, så er kommunikasjon blitt kritisk.

Dette er ikke et område der klassisk kabel og mobilnett kan løse datatilgang over hele området.

Ekvator krummes unna

Satellittsamband er i dag slik at det er dårlig dekning nord 72. breddegrad. Fra 78./79. breddegrad og nordover er det ingen dekning. Jordas krumning skal være årsaken. De fleste kommunikasjonssatellitter går i bane rundt ekvator.

- Men behovet for å overføre store datamengder krever bedre datasamband, forteller prosjektleder og forsker i Sintef Marintek, Beate Kvamstad til Stavanger Aftenblad.

Telenor Satellite Broadcasting og Norsk Romsenter har startet et toårig prosjekt for å finne hvilke satelittkommunikasjonsmuligheter som kan løse dekningsproblemene i nord. Navnet er «Arktisk Satellitt-kommunikasjon», opplyser Norsk Romsenter til NTB.

Thor 7 starter ballet

Neste år blir dekningen bedre, når satellitten Thor 7 fra TSB settes i drift. Men kravene vil øke i takt med økt skipstrafikk og annen utnytting av ressursene i nord. Norske havområder er gigantiske, og mye av den internasjonale skipstrafikken vil krysse gjennom farvannet. Dette skyldes at issmelting og Golfstrøm gjør disse havområdene mest gunstige for sikker skipstrafikk.

Det er løsningen som skal dekke dette som utredes. Så langt er det klart at to satellitter i høyeliptisk bane vil gi kontinuerlig dekning av områdene i Arktis. Norske interesser sammenfaller med europeiske interesser for områdene i nord.

Så langt er det Canada og Russland som er kommet lengst i å utvikle bredbåndsdekning i sine områder av Arktis.

Les om: