Toppkvartal for Telenor?

Toppkvartal for Telenor?

I morgen kommer et av selskapets beste kvartalsresultater, spår Arne Joramo.

Telenor-aksjen har steget jevnt og trutt siden nyttår. Opp 34 prosent hittil i år hvilket gir en markedsverdi på nesten 230 milliarder kroner midt på dagen i går. Når de i morgen legger fram resultatene tyder mye på at de i tillegg til Asia også gjør et godt kvartal på hjemmemarkedet i Norge.

Asia driver opp kursen

De tre viktigste selskapene for Telenor i Asia er GrameenPhone i Bangladesh, Digi i Malaysia og DTAC i Thailand. Samlet viser disse tre selskapene et bedring i driftsresultat fra samme kvartal i fjor med hele 531 millioner kroner. Digi hadde et driftsresultat (EBITDA) på 1008 millioner, Grameenphone på 789 millioner og DTAC på 1.361 millioner.

Telenor har også greid å stabilisere India og viser framgang også der. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst både i India og etter hvert Myanmar.

Framgang også hjemme

De asiatiske selskapene utgjør nå 44 prosent av omsetningen i konsernet. Hjemmemarkedet i Norge er det som nest etter Asia har størst betydning. Og det er også utviklingstrekk som tyder på at Telenor også gjør et godt kvartal her hjemme.

Mobilvirksomheten veier tyngst. Der har NetCom alt lagt fram tall som viser nedgang i antall kunder med 8000 og Tele2-selskapene med en vekst på 5000. Samlet gir det en tilbakegang på 3000 kunder for de to. Det er fortsatt en viss vekst i antall mobilabonnement i Norge der det ved halvårsskiftet var 5,9 millioner. På den bakgrunn er det å forvente at Telenor blir vekstvinneren i tredje kvartal.

Selskapet hadde en ARPU (månedlig snittinntekt) hos sine mobilkunder på 280 kroner. En engangshendelse senket den i andre kvartal. Derfor er det forventet at snittinntekten per kunde vil øke i tredje kvartal selge om Telenor ligger høyt over konkurrentene fra før. Om de makter å få flere kunder som betaler mer enn før, er det et sterkt signal også i finansmarkedet.

Bredbåndsutviklingen i Telenor i første halvår var svak med bare 9000 nye fiberkunder og kraftig nedgang i antallet ADSL-kunder. Signalene om årsveksten som Norges-sjef Berit Svendsen har kommet med tyder på at fiberveksten vil skyte fart i tredje kvartal akkurat som hos hovedkonkurrenten Altibox. Hvis Telenor innfrir også her vil det virke positivt i et vekstsegment.

Høye kursmål

Aksjemarkedet forventer 26 milliarder i omsetning og et resultat fra kjernedriften på 9,5 milliarder kroner i tredje kvartal. En rekke analytikere har ifølge Dagens Næringsliv satt høye kursmål på fra 157 til 167 kroner, ifølge DN.

Telenor gjør det nå bedre enn snittet av teleselskapene i Europa. Selvsagt er det ikke gull alt som glitrer. I morgen vil vi høyst sannsynlig igjen få se at Danmark fortsatt er kasnkje Telenors mest problematiske engasjement for tiden.