Trenger vi bredere bredbånd?

Trenger vi bredere bredbånd?

Etterspørselen etter bredbånd i bedriftsmarkedet vil øke betydelig mener analytikere i Gartner og IDC. Det tror ikke teleanalytiker Tor Aarønæs noe på.

Analyseselskapene Gartner og IDC er tydelige: Skytjenester vil øke båndbreddebehovet til bedrifter.

- Skytjenester er den den viktigste driveren i bredbåndsmarkedet, sier analytiker Jason Anderson i IDC.

Han mener særlig kommunikasjon, rett og slett å prate over nettet og videokonferanser vil bidra til økt etterspørsel.

- Når bedrifter tar i bruk forskjellige skytjenester innser de raskt at all trafikk skal ut av eget nett og tilbake igjen. Mange undervurderer hva det krever av nettverket. For visse selskaper kan båndbredden være en "show stopper", sier Andersson.

Fornøyde akkurat nå

Spør man bedriftene i dag om de har tilstrekkelig fart på internettilkoblingen, vil nok de fleste si de er fornøyd, mener Jason Andersson.

IDC-analytikeren understreker imidlertid at behovene vil øke i årene som kommer.

- Desto mer vi deler dokumenter, bilder og video jo bedre nettilgang trenger man. Nye kommunikasjon- og samarbeidsløsninger vil uten tvil føre et økt behov for bedre bredbånd hos mange bedrifter.

Andersson peker også på trenden med flere forretningsapplikasjoner ut i skyen, som økonomisystemer, erp, crm og analyse. En trend er også at disse systemene får stadig flere brukere internt i virksomhetene.

- Flere og flere får tilgang til stadig nye skytjenester, dermed er det klart for oss at behovet for båndbredde vil øke.

Gartner-analytiker Fernando Elizalde er enig.

- Behovet for oppdateringer i sanntid og trenden med å flytte stadig flere forretningsapplikasjoner ut i skyen, vil drive bredbåndsbehovet, sier han og legger til:

- Fiber blir for mange virksomheter nødvendig for å møte båndbreddekravet for nye kommunikasjonsformer. Båndbredden inn mot bedriften vil også møte nye krav når folk som jobber hjemme i stadig større grad ønsker samhandling og kommunikasjon med de som er på kontoret.

- Svært usikker på behovet

Daglig leder Tore Aarønæs i Norsk Telecom er svært usikker på om bredbåndsetterspørselen vil øke.

Han forteller at båndbredden i bedriftsmarkedet er lavere enn i privatmarkedet. Og at det i seg selv er overraskende.

- Det er faktisk dobbelt så høy medianbåndbredde hos forbrukerne. Og i det proffe markedet er det mye mer DSL i forhold til privatmarkedet, sier teleanalytikeren og legger til:

- Jeg tror det sier noe om at bedriftenes behov ikke er så stort som mange vil ha det til. For dette markedet er det ikke nødvendigvis båndbredden som er viktigst, men heller opptid med god kvalitet.

- Men vil ikke skytjenester øke behovet?

- Drivkreftene er ikke så lett å se. Nye typer tjenester kommer selvfølgelig, men det vil være relativt små mengder data som flyttes. Komprimeringsteknikker utvikles hele tiden. For eksempel har båndbreddekravet til videokonferanser gått ned.

- Jeg tror ikke det er så lett å finne båndbreddekrevende breddetjenester, sier Aarønæs.

Telekom